Artykuły w tomie "20 lat rzeczywistości poradzieckiej. Spojrzenie socjologiczne"

Halemba Agnieszka; Smyrski Łukasz; Wojciech Lipiński
Rok wydania: 
2012
Tytuł książki / czasopisma: 
20 lat rzeczywistości poradzieckiej. Spojrzenie socjologiczne

Tom: 20 lat rzeczywistości poradzieckiej. Spojrzenie socjologiczne, Redakcja Małogorzata Głowacka-Grajper, Robert Wyszyński

w tomie:

Agnieszka Halemba, Objawienia Matki Bożej na ukraińskim Zakarpaciu a przemiany życia religijnego w czasach radzieckich

Wojciech Lipiński Strategie legitymizacji tożsamości regionalnych grup Rosjan na przykładzie Pomorców z obwodu archangielskiego i starożyłów z Jakucji

Łukasz Smyrski „Tradycja wynaleziona” w dyskursie etnicznym i postkolonialnym na Syberii

Warszawa

ISBN 978-83-235-0999-8

WUW

Spis treści