Publikacje

Okładka tytuł Autor Rok wydaniasortuj rosnąco
Religia a proces kształtowania białoruskiej tożsamości narodowej Waszczyńska Katarzyna 2012
Madre prestada? Mothering, Singleness and Social Change in Urban Mexico Hryciuk Renata 2012
Multimedialny esej. Hipertekstualne wypowiedzi nauk humanistycznych i społecznych Cichocki Piotr 2012
A Female Anthropologist. Knowledge Determined by Gender Bielenin-Lenczowska Karolina 2012
Netart: reinkarnacje Cichocki Piotr 2012
Post-Socialist or Post-Peasant? Reflection on Mountain-Dwellers' Image of the State and the Authorities Malewska-Szałygin Anna 2012
Dwóch osobników narodowości cygańskiej... Wątki etniczne w procesach sądowych o gwałt Kościańska Agnieszka 2012
Culture and Heritage Klekot Ewa, Orvar Lofgren 2012
Antropologia polityczna: 1940–2010 Malewska-Szałygin Anna 2012
Constructing a monument of national history and culture' in Poland: The case of the Royal Castle in Warsaw Klekot Ewa 2012
De una hija alamujer preparada. Haciendo antropología feminista en las colonias populares de México Hryciuk Renata 2012
Etnografia wirtualna Cichocki Piotr, Zydel Robert, Jędrkiewicz Tomasz 2012
Artykuły w tomie "20 lat rzeczywistości poradzieckiej. Spojrzenie socjologiczne" Halemba Agnieszka; Smyrski Łukasz; Wojciech Lipiński 2012
Formy zarządzania przyszłością i niepewnością w środowisku osób dotkniętych chorobą nowotworową Wierciński Hubert 2012
Polityka dostępu, estetyka cytatu. Po raporcie >>Obiegi kultury Cichocki Piotr 2012
Amazonki na wojennej ścieżce - w jaki sposób narracją o działaniu i działaniem o charakterze narracji można pokonać raka? Wierciński Hubert 2012
Antropologiczne wymiary kultu maryjnego Zowczak Magdalena 2012
Sieć przyjaciół. Serwis społecznościowy oczami etnografa Cichocki Piotr 2012
Nowoczesność i globalizacja na północnym Podlasiu. Perspektywa etnograficzna Cichocki Piotr, Patzer Helena (red.) 2012
The creation of “monsters”: the discourse of opposition to in vitro fertilization in Poland Radkowska-Walkowicz Magdalena 2012

Strony