Granica ze sznurka, granica z kamienia... Między magią, pamięcią a pragmatyzmem [w: Ethnos et potentia. Interdyscyplinarność w polskiej etnologii]

Mróz Lech
Rok wydania: 
2013

Artykuł  prof. Lecha Mroza "Granica ze sznurka, granica z kamienia... Między magią, pamięcią a pragmatyzmem"

Link: http://etnologia.amu.edu.pl/go.live.php/PL-H146/publikacje.html