Publikacje

Okładka tytuł Autor Rok wydaniasortuj rosnąco
Transformation des mondes. Le temps de la Bible populaire comme contexte des recits et légendes etiologiques Zowczak Magdalena 2013
Etnografia/Animacja/Sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego Rakowski Tomasz (red.) 2013
Antropologia stosowana Ząbek Maciej 2013
Who is Afraid of Frankenstein? Polish Debate on In-Vitro Fertilization Radkowska-Walkowicz Magdalena 2013
Czarna kobieta na białym tle. Dyptyk biograficzny Wieczorkiewicz Anna 2013
At the Intersection of Gender and Class: Social Mobilization Around Mothers' Rights in Poland Hryciuk Renata, Korolczuk Elźbieta 2013
Informacja to też lek Wierciński Hubert 2013
Etnograficzne wędrówki po obszarach antropologii Smyrski Łukasz, Waszczyńska Katarzyna 2013
Chata - numer monograficzny Żukowski Jacek (red.) 2013
Film antropologiczny. Medium nieoswojone Sikora Sławomir 2013
Funkcjonowanie organizacji lokalnych w Regionie Mazahua. Indianki, matki, producentki w stowarzyszeniu Pjoxte Hryciuk Renata 2013
Dzisiejsze Polesie Lipiński Wojciech red. 2013
Potomkowie chłopów – wolni od kultury Rakowski Tomasz 2013
Decision-making in farming households in eastern Poland Krzyworzeka Amanda 2013
List do św. Piotra” w pochówkach XVI-XVIII w. w świetle ówczesnych praktyk pogrzebowych oraz modlitw apokryficznych Magdalena Zowczak 2013
O Miłości Michaela Hanekego trochę inaczej. Aporie cielesności Sławomir Sikora 2013
Losy sacrum w „świeckiej epoce”. Émile Durkheim versus Philip Rieff o „sakralnym” i „świeckim porządku” Magdalena Lubańska 2013
„CHRZEŚCIJAŃSTWO PERYFERYJNE”? O TEOLOGICZNYCH UWIKŁANIACH TEORII ANTROPOLOGICZNEJ I STRONNICZOŚCI PERSPEKTYW POZNAWCZYCH ANTROPOLOGII CHRZEŚCIJAŃSTWA Lubańska Magdalena, Ładykowska Agata 2013
Podróżnicze fantazje i ich rola w podtrzymywaniu porządku świata Wieczorkiewicz Anna 2013
Ukryte Michaela Hanekego jako eksperymentalny "dokument" performatywny" Sikora Sławomir 2013

Strony