Colloquia Anthropologica

Buchowski Michał, Bentkowski Arkadiusz (red.)
Rok wydania: 
2014

Polski Instytut Antropologii w latach 2007-2013 organizował serię wykładów nazywanych "Kolokwiami Antropologicznymi".  Ich gośćmi byli antropolodzy z wiodących ośrodków w Europie. Obecnie ukazała się publikacja podsumowająca szereg spotkań z tekstami takich antropologów i antropolożek jak Kirsten Hastrup, Judith Okely, Nigel Rapport, Anthony P. Cohen, Adam Kuper, David Shankland, Christopher Pinney, Thomas Hylland Eriksen, Tim Ingold i Bruno Latour. Każdy z tekstów opatrzony jest komentarzem polskiego badacza, w tym artykułami pracowników IEiAK UW:

  • Ewa Klekot, Rozpoznanie topografii, s. 59-68
  • Agnieszka Kościańska, Kobiety i płeć w polskiej etnologii. Komentarz do wykładu prof. Judith Okely, s. 143-152
  • Tomasz Rakowski, Nieustająca zdolność do działania. Nigela Rapporta antropologia wolności, s. 209-220
  • Anna Malewska-Szałygin, Kultury czy tożsamości? Kategorie analityczne w działaniu, s.285-294
  • Piotr Cichocki, Komentarz do tekstu “U źródeł antropologicznej współpracy międzynarodowej i założenia IUAES”, s. 377-400
  • Piotr Cichocki, Komentarz do tekstu Możliwości publicznej antropologii , s. 499-510
  • Ewa KlekotŚwiat nie ma powierzchni,   s.553-561

Spis treści

ISBN: 978-83-63795-86-3