Dzisiejsze Polesie

Lipiński Wojciech red.
Seria wydawnicza: 
Studia Ethnologica
Rok wydania: 
2013

ISBN: 978-83-7181-752-6

Spis treści

Wydawnictwo

Kulturowa i geograficzna specyfika Polesia sprawiły, że wizerunek regionu często podlegał mityzacji a egzotyzujące opisy sprzed kilkudziesięciu lat wpływają i na dzisiejsze jego postrzeganie. Prezentowane w książce teksty są efektem badań etnograficznych prowadzonych w latach 2002–2007 na terenie ukraińskiego Polesia. Na północ od Równego, w okolicach Rokitna i Zaricznego obserwowaliśmy codzienne życie lokalnych społeczności, rozmawialiśmy z mieszkańcami poleskich wsi i miasteczek. Powstałe dzięki terenowym doświadczeniom artykuły stwarzają niezwykłą możliwość konfrontacji utrwalonych mitów z zawartym w książce obrazem dzisiejszego Polesia.