Publikacje

Okładka tytuł Autorsortuj rosnąco Rok wydania
okładka czasopisma We’ll be able to hang out when there’s no coronavirus. On safe spaces in Polish pandemic playscapes Ewa Maciejewska-Mroczek, Magdalena Radkowska-WalkowiczMaciejewska-Mroczek
Jak zgadzają i nie zgadzają się dzieci. O (nie)równowadze sił i świadomej zgodzie w badaniach z dziećmi  Ewa Maciejewska-Mroczek, Maria ReimannMaciejewska-Mroczek 2016
Do ‘in vitro children’ exist? The ‘ontological choreography’ between public debates and private experiences in Poland

W prestiżowym czasopiśmie Children's Geographies ukazał się artykuł Ewy Maciejewskiej-Mroczek i Magdaleny Radkowskiej-Walkowicz na temat "dzieci z in vitro".

Ewa Maciejewska-Mroczek, Magdalena Radkowska-WalkowiczMaciejewska 2017
Between Monster Child and Innocent Baby: Managing Fear and Hope in Polish Debates on In Vitro Fertilisation Ewa Maciejewska-Mroczek, Magdalena Radkowska-WalkowiczMaciejewska 2018
Artykuły w czasopiśmie Ethnologia Polona Magdalena Lubańska, Kamila Baraniecka, Adrianna Biernacka, Przemysław Gnyszka, Anna Malewska-Szałygin, Katarzyna Waszczyńska, Anna HoroletsLubańska 2018
Religious Imageries at Polish Catholic Shrines - artykuły w The Journal of Global Catholicism  Magdalena Lubańska, Kamila Baraniecka-Olszewska, Julia Bujskich, Konrad SiekierskiLubańska 2018
okładka książki Perspektywa postsekularna w badaniach nie-miejsc pamięci. Przypadek powojennych mordów w podkarpackim lesie Dębrzyna Magdalena LubańskaLubańska 2021
okładka czasopisma Healing Fabrics in Contemporary Practices of Bulgarian Pilgrims and Their Liturgical, Iconographic, and Theological Entanglements with Byzantine Religious Sensorium Magdalena LubańskaLubańska 2021
okładka książki Life-giving Energies and Healing. Emically Sensitive Ethnography of Orthodox Christian Pilgrimage in Bulgaria Magdalena LubańskaLubańska 2023
"Praktyki lecznicze w prawosławnych monasterach w Bułgarii. Perspektywa antropologii (post)sekularnej"

Książka poświęcona jest problematyce rytualnych praktyk jakie bułgarscy wierni podejmują w prawosławnych monasterach „dla zdrowia”.

Magdalena LubańskaLubańska 2019
Life-giving springs and The Mother of God  Zhivonosen Istochnik / Zoodochos Pege / Balikliyska. Byzantine-Greek-Ottoman intercultural influence and its aftereffects in iconography, religious writings and ritual practices in the region of Plovdiv Magdalena LubańskaLubańska 2017
Religious Boundaries, Komsholuk, and Sharing Sacred Spaces in Bulgaria Magdalena LubańskaLubańska 2018
Muslims and Christians in the Bulgarian Rhodopes. Studies on Religious (Anti)Syncretism Lubańska MagdalenaLubańska 2015
okładka książki Sami swoich”? Dębrzyna jako nie-miejsce pamięci Magdalena Lubańska, Jacek MałczyńskiLubańska 2021
okładka czasopisma Koloniści zza czarnego morza Wojciech LipińskiLipiński 2023
przegląd wschodni Wykorzystanie i ocena monografii etnograficznej Wacława Sieroszewskiego w pracach pierwszych jakuckich badaczy. Na przykładzie Uraangchaj sachalar Gawriła Ksenofontowa Wojciech LipińskiLipiński 2022
okładka czasopisma Leninopad po budziacku. Domeny symboliczne i pamięć na obszarze zamieszkanym przez mniejszość bułgarską w ukraińskim Budziaku

Polecamy nowy tekst dr Wojciecha Lipińskiego, opublikowany w "Kultura i Społeczeństwo", 3/2023, s. 315-346. 

Wojciech LipińskiLipiński 2023
okładka książki Ysyach on-line. Syberyjskie święta w czasach pandemii

W książce pt. "Kultura, media i społeczeństwo w czasie pandemii COVID-19", red. A. Bednarczuk, K. Walczak, Poznań 2022, pojawił się rozdział autorstwa dr Wojciecha Lipińskiego dotyczący Jakucji:
Ysyach on-line. Syberyjskie święta w czasach pandemii

Wojciech LipińskiLipiński 2022
okładka czasopisma The Big, the Small, and the Ugly: The Politics of Scale-Making in a Contested Railway Project in Italy

W czasopiśmie Ethnos ukazał się artykuł dr Mateusza Laszczkowskiego, zatytułowany "The Big, the Small, and the Ugly: The Politics of Scale-Making in a Contested Railway Project in Italy". Artykuł poświęcony jest sporom wokół projektu linii szybkiej kolei we włoskich Alpach. Na tym przykładzie autor dowodzi, że skala w "mega-projektach" infrastrukturalnych - ich pozornie oczywista "wielkość" - jest efektem politycznych procesów, w których negocjowana jest sprawczość rozmaitych aktantów, od czynników makroekonomicznych po mikroskopijne cząsteczki w powietrzu.

Mateusz LaszczkowskiLaszczkowski 2023
"Brave new normal world" Mateusz LaszczkowskiLaszczkowski 2020

Strony