Life-giving springs and The Mother of God  Zhivonosen Istochnik / Zoodochos Pege / Balikliyska. Byzantine-Greek-Ottoman intercultural influence and its aftereffects in iconography, religious writings and ritual practices in the region of Plovdiv

Magdalena Lubańska
Rok wydania: 
2017
Tytuł książki / czasopisma: 
Slavia Meridionalis

Ukazał się nowy artykuł dr Magdaleny Lubańskiej, poświęcony problematyce kultu leczniczych wód (ajazma) na terenie bułgarskich prawosławnych cerkwi i monasterów.

Informacje na stronie wydawcy.

Abstrakt 

Niniejszy artykuł poświęcono problematyce kultu leczniczych wód (ajazma) na terenie bułgarskich prawosławnych cerkwi i monasterów w regionie Płowdiwu i Asenowgradu oraz jego domniemanych związków z bizantyńską, grecką i osmańską kulturą religijną Konstantynopola/Stambułu. Swoje tezy autorka opiera na badaniach terenowych i kwerendach archiwalnych prowadzonych w latach 2012–2014. Badania miały na celu odnalezienie odpowiedzi na nękające autorkę od ponad dekady pytanie badawcze, co prawosławni wierni mają na myśli, gdy uzasadniają praktycznie wszystkie podejmowane przez siebie religijne rytuały (z wyjątkiem funeralnych) tym, że wykonują je „dla zdrowia” (za zdrave).

Pełny tekst dostępny on-line -przeczytaj