Muzyczna dystynkcja Skalnego Podhala

Maria Małanicz-Przybylska
Rok wydania: 
2019
Tytuł książki / czasopisma: 
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
Język oryginału: 
polski
ISBN: 
2354-0389

artykuł w Miscellanea Anthropologica et Sociologica

Ukazał się artykuł dr Marii Małanicz-Przybylskiej w czasopiśmie Miscellanea Anthropologica et Sociologica, w tomie poświęconym muzyce. 

Miscellanea Anthropologica et Sociologica

Tom 20 Nr 2 (2019): Muzyka jako zjawisko społeczne - orientacje teoretyczne i kierunki badań (cały tom dostępny jest online)

Wykorzystując kategorię dystynkcji Pierre’a Bourdieu, dr Maria Małanicz-Przybylska pokazuje, w jaki sposób na Skalnym Podhalu muzyka działa współcześnie jako element dystynktywny. Stanowi ona ważny element kapitału symbolicznego, którym posługują się przedstawiciele góralskiej elity i za pomocą którego budują i podtrzymują społeczne hierarchie.