dr Magdalena Brzezińska

adiunkt naukowy
Zakład Antropologii Etniczności i Studiów Globalnych
realizacja grantu NCN - SONATA

Kontakt

magdalenabrzezin@gmail.com

Obszary zainteresowań

antropologia migracji: migracje Afrykanów do Europy, antropologia rozwoju; globalizacji; antropologia płci; antropologia religii: rodzime religie afrykańskie, synkretyzm, czarownictwo; antropologia tańca; obszar badań: Afryka Zachodnia (Gwinea Bissau), Nepal, Polska

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

Stopnie naukowe

 • 2015:  Uzyskany stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.  Tytuł rozprawy:  W cieniu europejskiej twierdzy. Obrazy Zachodu w dyskursach mieszkańców Gwinei Bissau
 • 2008-2013:  Studia doktoranckie na Wydziale Orientalistycznym UW
 • 2008: Stopień magistra kulturoznawstwa ze specjalnością w zakresie stosunków międzykulturowych, Wydział Orientalistyczny UW.
 • 2003-2005:  Studium Stosunków Międzykulturowych, Wydział Orientalistyczny UW
 • 1998-2001:  Stopień Bachelor of Arts, Wydział Tańca i Sztuk Teatralnych, the University of Birmingham, Wielka Brytania.
 • 1998-1999:  Fakultet afrykanistyki, West African Studies Institute, the University of Birmingham.

Doświadczenie badawcze

 • 2010–2011 Gwinea Bissau, Afryka Zachodnia. Etnograficzne badania terenowe do pracy doktorskiej na temat postrzegania Zachodu, dążeń do emigracji do Europy, wpływu globalizacji, kondycji postkolonialnej i zachodniego dyskursu rozwoju.
 • 2011 Nepal. Etnograficzne badania terenowe na temat wpływu europejskiej turystyki masowej na wiejskie społeczności Himalajów, w tym przemian w kastowej i wieloetnicznej strukturze społecznej; zespołowy projekt badawczy pod kierunkiem prof. Ewy Nowickiej-Rusek, kierownika Zakładu Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii UW.
 • 2009–2010 Polska, Warszawa, Trójmiasto. Socjologiczne jakościowe badanie wybranych aspektów kontaktu międzykulturowego u imigrantów mieszkających w Polsce, zespołowy projekt badawczy pod kierunkiem prof. Ewy Nowickiej-Rusek.
 • 2002 Gwinea Bissau, Afryka Zachodnia. Etnograficzne badania terenowe do pracy magisterskiej na temat wierzeń religijno-magicznych.

Publikacje

 • 2015 Do Europy przez plażę. Relacje z białymi turystkami jako strategia migracyjna Afrykanów (Gambia, Senegal, Gwinea Bissau), [w:] Waldemar Cisło, Jarosław Różański, Maciej Ząbek (red.), 'Bilad as-Sudan. Dziedzictwo przeszłości', Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, s. 257-285.
 • 2014 Kontrakt z duchami. Czary i religia w Gwinei Bissau, Sopockie Wydawnictwo Naukowe, Sopot.
 • 2013 "Krokodyle przemienione" i kontrakty z duchami: czarownicy w kulturach Gwinei Bissau, 'Przegląd Orientalistyczny', nr 1-2, s. 84-101.
 • 2012 Ja i chłopak mojej dziewczyny: analiza wielopartnerskich związków kobiet i mężczyzn w Gwinei Bissau, [w:] Aneta Chybicka, Natasza Kosakowska-Berezecka, Paulina Pawlicka (red.), 'Podróże przez kobiecość i męskość', Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, s. 225-250.
 • 2009 Sacrum w kulturach afrykańskich. Drzewo i las, 'Afryka', , nr 29-30, s. 86-106.
 • 2010 Tłumaczenie na język angielski: Olga Wrońska, Do literary studies need psychoanalysis?, 'Beyond philology. An International Journal of Linguistics, Literary Studies And English Language Teaching', Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Projekty badawcze

2016-2018 Migracje Afrykanów do Europy - motywy, wyobrażenia i strategie na podstawie badań w Gambii i Gwinei Bissau
Projekt otrzymał finansowanie ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu SONATA (numer projektu 2015/17/D/HS3/03140) i jest realizowany w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Historycznego UW.

Stanowisko: kierownik projektu

Konferencje, seminaria, wykłady gościnne

Wystąpienia na konferencjach

 • Wystąpienie na konferencji naukowej Bilad as-Sudan. Dziedzictwo przeszłości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z referatem pt. Do Europy przez plażę. Relacje z białymi turystkami jako strategia migracyjna Afrykanów (Gambia, Senegal, Gwinea Bissau), 1 października 2015.
 • Wygłoszenie referatu podczas Naukowych Spotkań z Afryką, zorganizowanych przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pt. Nowoczesność dzięki kontraktom z duchami. Postrzeganie Białych, Zachodu i pomocy rozwojowej w Gwinei Bissau, 18-19 maja 2015 r.
 • Prowadzenie sympozjum na konferencji międzynarodowej 10th International Conference Woman in Culture: Gender, Culture and Migration 2015, 6-7 marca 2015 r. w Gdańsku.
 • Wystąpienie na III Kongresie Afrykanistów Polskich w Szczecinie z referatem zatytułowanym: Ja i chłopak mojej dziewczyny: analiza wielopartnerskich związków kobiet i mężczyzn w Gwinei Bissau, 10–12 maja 2012 r.
 • Wystąpienie na konferencji naukowej Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w Cieszynie z referatem zatytułowanym: Granice pomiędzy codziennym życiem tubylców a turystyką zachodnich przybyszy. Raport z badań z Nepalu, 29 września – 1 października 2011 r.

Wykłady gościnne

 • Seria wykładów pt.: Afrykański krąg kulturowy, Zakład Psychologii Międzykulturowej Uniwersytetu Gdańskiego, październik-listopad 2014 r.
 • Wystąpienie pt.: W cieniu europejskiej twierdzy. Obrazy Zachodu w Gwinei Bissau dla studentów konwersatorium „Problemy społeczne i polityczne afrykańskich krajów portugalskojęzycznych” w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, 13 grudnia 2013 r.
 • Seria wykładów pt.: Afrykański krąg kulturowy, Zakład Psychologii Międzykulturowej UG, listopad 2012 r.
 • Wystąpienie pt.: Współczesny Nepal. System kastowy i turystyka masowa, Zakład Psychologii Międzykulturowej UG, 16 stycznia 2012 r.
 • Wystąpienie pt.: Współczesny Nepal. System kastowy i turystyka masowa, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG, 15 grudnia 2011r.
 • Seria wykładów pt.: Afrykański krąg kulturowy, Zakład Psychologii Międzykulturowej UG, listopad 2010 r.
 • Prezentacja pt.: Pomoc rozwojowa – prewencja HIV / AIDS w Afryce, Instytut Socjologii UW, styczeń 2010 r.
 • Prezentacja pt. Kontakt międzykulturowy Europejczyków i Afrykanów w praktyce pomocy rozwojowej, Zakład Psychologii Międzykulturowej UG, marzec 2009 r.
 • Seria wykładów pt.: Kultury Afryki, Zakład Psychologii Międzykulturowej UG, październik 2008 r.

Popularyzacja nauki:

 • Seria wystąpień dla młodzieży szkolnej na temat europejskiej turystyki masowej i przemian w kastowości w Nepalu w Klubie „ŻAK” w Gdańsku, 2-4 kwietnia 2012.
 • Wystąpienie (wraz z M. Olejnik) pt.: Wpływ rozwoju turystyki na kastową strukturę społeczną Nepalu w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, 8 marca 2012 r.
 • Prezentacja wyników badań w Nepalu w formie wystawy fotografii z tekstem towarzyszącym: Współczesny Nepal. System kastowy i turystyka masowa w galerii Klubu „ŻAK” w Gdańsku, 29 marca–10 kwietnia 2012.
 • Prezentacja wystawy pt. Współczesny Nepal. System kastowy i turystyka masowa w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, 4-18 grudnia 2011.

Nagrody i stypendia

 • Marzec 2015: Wniosek o przyznanie Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, zgłoszony przez Radę Wydziału Historycznego UW w uznaniu dla poziomu naukowego rozprawy doktorskiej W cieniu europejskiej twierdzy. Obrazy Zachodu w dyskursach mieszkańców Gwinei Bissau.
 • 2012-13: Stypendium doktoranckie za bardzo dobre wyniki w nauce.
 • 19 września 1998: Dyplom Uznania od Ministra Edukacji Narodowej Prof. dr hab. Mirosława Handke „za osiągnięcie znakomitych wyników podczas egzaminu dojrzałości 1998 roku przeprowadzonego przez Organizację Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Organisation)”

Członkostwo w organizacjach

Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, od 2015.