Publikacje

Okładka tytuł Autor Rok wydaniasortuj malejąco
Tabu Wasilewski Jerzy 2010
"My prawdziwi górnoślązacy..." Studium etnologiczne Gerlich Marian 2010
Dylematy kaukaskie. Problemy narodowościowe i migracyjne Ząbek Maciej (red.) 2010
Dyskurs kolonialny w drugiej Rzeczypospolitej Kowalski Marek Arpad 2010
Dyskurs kolonialny w Drugiej rzeczypospolitej Kowalski Marek Arpad 2010
Antropolog wobec współczesności. Tom w darze Profesor Annie Zadrożyńskiej Radkowska-Walkowicz Magdalena, Malewska-Szałygin Anna (red.) 2010
Doświadczanie lektury. Doświadczanie świata Radkowska-Walkowicz Magdalena (red.) 2011
Ostrożnie z wyobraźnią! Uwagi o antropologii i demonologii Zowczak Magdalena 2011
Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia w perspektywie zewnętrznych rozpoznań Rakowski Tomasz (red.), Malewska-Szałygin Anna (red.) 2011
Pośród chaosu. Antropologiczne refleksje nad współczesnością Zadrożyńska Anna (red.) 2011
Ludzie tundry. Tożsamość i granice etniczne na północy Syberii Lipiński Wojciech 2011
W Warszawie i nie tylko. Migawki z antropologii miasta Kuczyńska-Skrzypek Anna red. 2011
Striking Roots in Soil Unknown. Post-War Transformations of Cultural Landscape of Former German Towns in Poland Borkowska Barbara 2011
Liga Ho-de'-no-sau-nee, czyli Irokezów Morgan Lewis Henry

tłum. Hlebowicz Bartosz

2011
Widz wolny czy bezwolny? w: Media wolne czy bezwolne? Malewska-Szałygin Anna 2011
Prolegomena do etnografii „pomników historii i kultury narodowej”. Dziedzictwo jako wymiar nowoczesnej historyczności Klekot Ewa 2011
Życie w dwóch światach. Tożsamość współczesnych Romów Godlewska-Goska Marta, Justyna Kopańska 2011
"Waranasi" − miasto dobrej śmierci w obiektywie Roberta Gardnera ("Forest of Bliss") Sikora Sławomir 2011
Sieć przyjaciół. Serwis społecznościowy oczami etnografa Cichocki Piotr 2012
Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce wobec osób LGBT Kościańska Agnieszka 2012

Strony