Publikacje

Okładka tytułsortuj malejąco Autor Rok wydania
okładka czasopisma Distributed humanitarianism. Volunteerism and aid to refugees during the Russian invasion of Ukraine Elizabeth Cullen Dunn, Iwona KaliszewskaKaliszewska 2023
Do ‘in vitro children’ exist? The ‘ontological choreography’ between public debates and private experiences in Poland

W prestiżowym czasopiśmie Children's Geographies ukazał się artykuł Ewy Maciejewskiej-Mroczek i Magdaleny Radkowskiej-Walkowicz na temat "dzieci z in vitro".

Ewa Maciejewska-Mroczek, Magdalena Radkowska-WalkowiczMaciejewska 2017
Do kamo Mit i osoba w świecie melanezyjskim Leenhardt Maurice

tłum. Rejf Anna

2007
okładka czasopisma Doctors, the Social-Weavers. Knowledge and Knowledge-Making in Polish Primary Care Hubert WiercińskiWierciński 2021
Doświadczanie lektury. Doświadczanie świata Radkowska-Walkowicz Magdalena (red.) 2011
Doświadczenie in vitro. Niepłodność i nowe technologie reprodukcyjne w perspektywie antropologicznej Radkowska-Walkowicz Magdalena 2013
Dwóch osobników narodowości cygańskiej... Wątki etniczne w procesach sądowych o gwałt Kościańska Agnieszka 2012
okładka czasopisma Dwugłosem o Ludwiku Stommie (1950–2020) Jerzy S. Wasilewski, Katarzyna KalinowaWasilewski 2021
Dylematy kaukaskie. Problemy narodowościowe i migracyjne Ząbek Maciej (red.) 2010
Dyskurs kolonialny w Drugiej rzeczypospolitej Kowalski Marek Arpad 2010
Dyskurs kolonialny w drugiej Rzeczypospolitej Kowalski Marek Arpad 2010
Dyskusja wokół książki Mateusza Laszczkowskiego w czasopiśmie Central Asian Affairs 2018
Dzieci i zdrowie. Wstęp do childhood studies Magdalena Radkowska-Walkowicz, Maria Reimann (red.)Radkowska 2018
okładka książki Dzieci z nie-miejsc. Kiedy doświadczenie staje się opowieścią. T-1 i 2 Anna Witeska-Młynarczyk, Ewa Maciejewska-Mroczek, Anna Krawczak (red.)Maciejewska-Mroczek 2022
okładka książki "Dziecko-in vitro- społeczeństwo" Dziecko, in vitro, Społeczeństwo. Ujęcie interdyscyplinarne (red.) Anna Krawczak, Ewa Maciejewska-Mroczek, Magdalena Radkowska-WalkowiczRadkowska 2018
Dziedzictwo materialne wsi i małych miast

Książka podsumowująca wyniki sesji popularnonaukowej współorganizowanej przez IEiAK UW zatytułowanej "I Ogólnopolski Zjazd Kolekcjonerów Kultury Wsi i Małych Miast".

Jacek Żukowski (red.)Żukowski 2016
Dzieje Cyganów - Romów w Rzeczypospolitej, XV-XVIII w. Mróz Lech 2000
Dzisiejsze Polesie Lipiński Wojciech red. 2013
Émile Durkheim. Życie i dzieło Lukes Steven

tłum. Klekot Ewa, Szul-Skjoeldkrona Ewa

2012
Empowering Files: Secret Police Records and Life Narratives of Former Political Prisoners of the Communist Era in Poland Witeska-Młynarczyk Anna 2015

Strony