Dzieci i zdrowie. Wstęp do childhood studies

Magdalena Radkowska-Walkowicz, Maria Reimann (red.)

Opowieści dzieci o zdrowiu, chorobie i cielesności mówią jednocześnie o tym, jak postrzegają one inne kategorie społeczne świata dorosłych – kiedy na przykład dyskurs o zdrowym człowieku łączy się w dziecięcych opowieściach z dyskursem moralnym: człowiek zdrowy to człowiek dobry.

Książka powstała w wersji akademickiej oraz w wersji dla dzieci.

"Dyskurs publiczny, mimo deklaratywnych postulatów uznania wartości dzieci jako pełnoprawnych członków społeczności, w praktyce nieustannie sprowadza je raczej do biernych odbiorców dorosłej wiedzy, opieki i władzy. Prowadzenie badań z dziećmi w duchu childhood studies to obok etycznej uważności również kwestia przyjęcia perspektywy dziecięcego sprawstwa, uznania dzieci za kompetentnych aktorów społecznych, ekspertów w światach swoich codziennych doświadczeń, aktywnych w procesach nadawania znaczeń i eksplorowania społecznej rzeczywistości. Przyjęcie perspektywy childhood studiesoznacza nie tylko wiarę w sprawczy potencjał dzieci uznanych za aktywnych aktorów społecznych, ale także idący za nią nakaz etyczny takiego prowadzenia badań, które dziecięce refleksje i doświadczenia stawia w centrum".

Z recenzji Mai Brzozowskiej-Brywczyńskiej

 

Spis treści

Dzieci i zdrowie. Wprowadzenie (Magdalena Radkowska-Walkowicz, Maria Reimann) / 9

Część 1

Metodologie

 • Kodeks dobrych praktyk w badaniach z dziećmi, prowadzonych z perspektywy nauk społecznych (Ewa Maciejewska-Mroczek, Magdalena Radkowska-Walkowicz, Maria Reimann, Anna Witeska-Młynarczyk, współpraca: Zofia Boni, Anna Krawczak) / 27
 • Badanie grupowe z udziałem dzieci. Aspekty etyczne i praktyczne (Ewa Maciejewska-Mroczek) / 35
 • Etyka dnia codziennego w badaniach etnograficznych z dziećmi z diagnozą ADHD. Opis warstwowy (Anna Witeska-Młynarczyk) / 61
 • Codzienne praktyki w zdrowiu i chorobie. Metodologiczne rozważania nad kompetencjami dzieci (Anna Rosa Favretto, Stefania Fucci, Francesca Zaltron) / 80

Część 2

Z dziećmi

 • Rola kultury materialnej w wytwarzaniu ciała dziecka (Nicoletta Diasio) / 103
 •  Gruby i chudy, czyli o tym, jak dzieci wyobrażają sobie zdrowego i niezdrowego człowieka (Maria Reimann) / 138
 •  „Źle się czuję!”. Narracje dzieci na temat cierpienia (Araceli Muñoz) / 150
 •  Negocjowanie „zdrowego jedzenia” w warszawskich rodzinach (Zofia Boni) / 172
 •  Ważne i nieważne sekrety. Dziecko, rodzice i doświadczenie choroby (Anna Krawczak) / 196

Część 3

O dzieciach

 • Termoaktywna bielizna, waleczne limfocyty i podróże w nieznane, czyli o ciele i zdrowiu w książkach dla dzieci (Magdalena Radkowska-Walkowicz) / 225
 • Dziecko-pacjent i jego prawa (Michał Kubalski) / 252
 • Projektowanie przestrzeni szpitali pediatrycznych z uwzględnieniem potrzeb dzieci (Magdalena Jamrozik-Szatanek) / 271
 • Nigdy do końca zdrowi, nigdy dość chorzy. Doświadczenia rodziców dzieci chorych na LCHADD (Anna Chowaniec-Rylke) / 288
 • Podmienione, podrzucone. Niepełnosprawność dziecięca w demonologii i badaniach etnograficznych (Kaja Kojder) / 309

 

Rok wydania 
2018
ISBN 
978-83-64363-97-9