Do kamo Mit i osoba w świecie melanezyjskim

Leenhardt Maurice
Rok wydania: 
2007
Autor tłumaczenia: 
Rejf Anna

Spis treści

Przedmowa do wydania polskiego - Piotr Cichocki

Strona wydawnictwa

ISBN 978-83-89637-44-4

Pozostałe książki z serii Biblioteka Klasyków Antropologii

Maurice Leenhardt na początku XX wieku przebywał przez 25 lat wśród Kanaków, rdzennych mieszkańców Nowej Kaledonii jako misjonarz protestancki. Zdobyte tam wiadomości przedstawił po powrocie do Francji w licznych obszernych publikacjach. Główne, a zarazem najciekawsze wątki i rozważania na temat religii melanezyjskiej zawiera jego ostatnie dzieło, podsumowujące i streszczające wcześniejsze prace, czyli właśnie Do kamo. W książce tej Leenhardt zwraca w szczególności uwagę na złożoną wizję człowieka, którą implikują wierzenia Kanaków.

 

Komitet redakcyjny serii wydawniczej Biblioteka Klasyków Antropologii: Lech Mróz, Zofia Sokolewicz, Jerzy S. Wasilewski, Anna Zadrożyńska, Magdalena Zowczak