Artykuły w 102. numerze czasopisma LUD

Zofia Sokolewicz, Joanna Koźmińska, Anna Maria Wieczorkiewicz, Amanda Krzyworzeka, Irena Antonina Teleżyńska, Mateusz Laszczkowski, Justyna Zynek-Mahometa, Piotr Cichocki, Ruxandra Ana
Rok wydania: 
2018
Tytuł książki / czasopisma: 
Lud

Z przyjemnością informujemy, że na Akademickiej Platformie Czasopism opublikowany został najnowszy, 102. tom „Ludu” za 2018 rok, a w nim:
1. Cześć tematyczna pt. „100 lat etnologii w niepodległej Rzeczpospolitej”, w której zamieszczone zostały krytyczne opracowania na temat początków etnologii w odrodzonym
państwie polskim oraz wybranych kart jej bogatej historii. Ich autorami są zarówno doświadczeni badacze, jak i przedstawiciele młodego pokolenia.
2. Zbiór artykułów prezentujących wyniki oryginalnych badań z zakresu krytyki antropologicznej, antropologii politycznej i ekonomicznej, studiów nad tożsamością, płcią kulturową, a także pamięcią i muzyką. Zbiór ten daje dobre wyobrażenie o bogactwie i różnorodności polskiej antropologii oraz tkwiącym w niej potencjale badawczym.
3. Recenzje najnowszych monografii antropologicznych.
4. Wspomnienia o zasłużonych i ważnych postaciach polskiej etnologii, które odeszły od  nas w 2018 roku.

W najnowszym numerze ukazały się artykuły autorstwa osób związanych z IEiAK UW (pracowników i pracowniczek, studentek, doktorantek) oraz recenzje ich autorstwa bądź dotyczące książek wydanych przez Instytut.

Wszystkie teksty dostępne są on-line na stronie czasopisma.

ARTYKUŁY

Pierwszy tom Ludu - Manifest Programowy antropologii/ etnologii/ etnografii - ludoznawstwa polskiego
Zofia SokolewiczJoanna Koźmińska

Smutna lektura Geograficzno-kulturowy trójkąt Levi-Straussa
Anna Maria Wieczorkiewicz

Włamania i kradzieże jako regulator relacji społecznych
Amanda Krzyworzeka

Zesłanie jako wyzwolenie - narracje z Huculszczyzny
Irena Antonina Teleżyńska

Państwo i ryzyko: polityka kontroli oddziaływania na środowisko podczas budowy tunelu we włoskich Alpach
Mateusz Laszczkowski

„Droga do wolności” czy „teatr hipokryzji”? O „Różańcu Do Granic” w dyskursie internetowym portalu społecznościowego Facebook
Justyna Zynek-Mahometa

Wybrane aspekty społecznego krążenia dźwięku w Tanzanii i Malawi. Wybrzmienia etnograficzne
Piotr Cichocki

A lo cubano: taniec i reprezentacje kubańskości w kontekście turystyki kulturowej
Ruxandra Ana


RECENZJE

NATALIA BLOCH, Bliscy nieznajomi. Turystyka i przezwyciężanie podporządkowania, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2018
Anna Maria Wieczorkiewicz

ANNA KRAWCZAK, EWA MACIEJEWSKA-MROCZEK, MAGDALENA RADKOWSKA-WALKOWICZ (red. naukowa), Dziecko, in vitro, społeczeństwo, Warszawa: Oficyna Naukowa 2018
Emilia Jaworska

JOANNA MIZIELIŃSKA, Odmienne czy zwyczajne. Rodziny z wyboru w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2017
Hanna Franciszka Frejlak

ANDRZEJ PERZANOWSKI, Daremność i nadzieja. Psychiatryczna opieka rodzinna w perspektywie antropologicznej, Warszawa: Oficyna Naukowa 2018
Agnieszka Kościańska

ŁUKASZ SMYRSKI, Między władzą spojrzenia a praktyką. Antropologia krajobrazu, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2018
Zbigniew Szmyt

 

Wydanie czasopisma dofinansowano  w ramach zadania „LUD – wydanie 3 numerów najstarszego czasopisma etnologicznego w Polsce”, program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Kultura Cyfrowa”.