Publikacje

Okładka tytuł Autorsortuj rosnąco Rok wydania
okładka książki The pulverous state: Chronocracy and affect in the politics of environmental risk in Italy Mateusz LaszczkowskiLaszczkowski 2020
Encountering "Micro-Dust": Material Entities, Affect, and Politics in Infrastructural Conflict in Italy

Ethnos: Journal of Anthropology

ISSN 00141844, 1469588X

dr Mateusz LaszczkowskiLaszczkowski 2019
okładka czasopisma Railway Territorialities: Topology and Infrastructural Politics in Alpine Italy Mateusz LaszczkowskiLaszczkowski 2020
"Rethinking Resistance through and as Affect"

Anthropological Theory, Volume 19 Issue 4

Mateusz LaszczkowskiLaszczkowski 2019
okładka książki Rethinking Spectacular Cities: Beyond Authoritarianism and Mastermind Schemes Mateusz Laszczkowski, Natalie KochLaszczkowski 2021
okładka czasopisma The Big, the Small, and the Ugly: The Politics of Scale-Making in a Contested Railway Project in Italy

W czasopiśmie Ethnos ukazał się artykuł dr Mateusza Laszczkowskiego, zatytułowany "The Big, the Small, and the Ugly: The Politics of Scale-Making in a Contested Railway Project in Italy". Artykuł poświęcony jest sporom wokół projektu linii szybkiej kolei we włoskich Alpach. Na tym przykładzie autor dowodzi, że skala w "mega-projektach" infrastrukturalnych - ich pozornie oczywista "wielkość" - jest efektem politycznych procesów, w których negocjowana jest sprawczość rozmaitych aktantów, od czynników makroekonomicznych po mikroskopijne cząsteczki w powietrzu.

Mateusz LaszczkowskiLaszczkowski 2023
"Brave new normal world" Mateusz LaszczkowskiLaszczkowski 2020
Affective States: Entanglements, Suspensions, Suspicions Mateusz Laszczkowski, Madeleine Reeves (red.)Laszczkowski 2017
Notes from a Blurry Border Mateusz LaszczkowskiLaszczkowski 2018
THE NERDS’ TURN: BATTLING FOR A DEMOCRATIC ACADEMIA IN POLAND - artykuł Mateusza Laszczkowskiego na Allegra Lab Mateusz LaszczkowskiLaszczkowski 2018
‘City of the Future’ Built Space, Modernity and Urban Change in Astana Laszczkowski MateuszLaszczkowski 2016
okładka czasopisma THE BIEBRZA HYDROSOCIAL LANDSCAPE. ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL DISCOURSES IN THE LARGEST POLISH NATIONAL PARK Magdalena KozhevnikovaKozhevnikova 2023
"Sexology" w Companion to Sexuality Studies pod red. Nancy A. Naples Agnieszka KościańskaKościańska 2020
okładka czasopisma "A woman should follow her own conscience”: understanding Catholic involvement in demonstrations against the abortion ban in Poland Agnieszka Kościańska, Agnieszka Kosiorowska, Natalia PomianKościańska 2021
Antropologia wobec dyskryminacji Dąbrowska Kamila, Grabowska Magdalena, Kościańska AgnieszkaKościańska 2015
Numer monograficzny pisma "Sexualities" Kościańska Agnieszka, Renkin Hadley (red.)Kościańska 2016
Zobaczyć łosia. Historia polskiej edukacji seksualnej od pierwszej lekcji do internetu

Ukazała się nowa książka dr hab. Agnieszki Kościańskiej "Zobaczyć łosia. Historia polskiej edukacji seksualnej od pierwszej lekcji do internetu", Wydawnictwo Czarne, 2017

Agnieszka KościańskaKościańska 2017
“Gender on Trial: Changes in Legal and Discursive Practices Concerning Sexual Violence in Poland from the 1970s to the Present” Agnieszka KościańskaKościańska 2020
okładka Artykuły Agaty Ignaciuk i Agnieszki Kościańskiej w tomie The Schism of ’68 Catholicism, Contraception and Humanae Vitae in Europe, 1945-1975 Agata Ignaciuk, Agnieszka KościańskaKościańska 2018
okładka czasopisma Productive Sexological Self-Censorship in Late Communist Poland between State and Church

Polecamy najnowszy tekst dr hab. Agnieszki Kościańskiej, prof. UW na temat działań podjemowanych przez państwo i Kościół późnego PRL w celu uciszenia postępowego dyskursu seksualnego.

Agnieszka KościańskaKościańska 2024

Strony