THE NERDS’ TURN: BATTLING FOR A DEMOCRATIC ACADEMIA IN POLAND - artykuł Mateusza Laszczkowskiego na Allegra Lab

Mateusz Laszczkowski
Rok wydania: 
2018
Tytuł książki / czasopisma: 
Allegra Laboratory

W serwisie Allegra Lab ukazał się artykuł dr. Mateusza Laszczkowskiego opisujący obecne protesty przeciwko nowej ustawie o szkolnictwie wyższym.

Zapraszamy do czytania!

Link do artykułu