Publikacje

Okładka tytuł Autor Rok wydaniasortuj rosnąco
Nauka o seksie a płeć. Uwarunkowania kulturowe, społeczne i ekonomiczne seksuologii głównego nurtu w Polsce i Stanach Zjednoczonych Agnieszka Kościańska 2014
Artykuły w "Kontekstach" Numer 2014/1 (304) - Ekstremalnie. Doświadczenia ekstremalne i graniczne w kulturze Wieczorkiewicz Anna, Rybus Agata 2014
Zeszyty Etnologii Wrocławskiej numer 2014/1(20) Baer Monika, Kościańska Agnieszka (red.) 2014
Głos w dyskusji w odpowiedzi na pytania ankiety czasopisma „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej” dotyczącej polskich muzeów etnograficznych w XXI wieku Katarzyna Waszczyńska 2014
Who Can be a True Pole? On Gender Panic Agnieszka Kościańska 2014
To przecież musi nieść jakieś znaczenie Sławomir Sikora 2014
Armenia: kultura współczesna w ujęciu antropologicznym Abrahamian Lewon, Konrad Siekierski (red.)

tłum. Jakub Ozimek

2014
Sztuka Afryki w kolekcjach i badaniach polskich Szafrański S., Kądziela M., Tobota M., Ząbek M. (red.) 2014
Frozen children and despairing embryos in the ‘new’ post-communist state: Debate on IVF in the context of Poland’s transition Magdalena Radkowska-Walkowicz 2014
Samofolkloryzacja: współczesna sztuka ludowa z perspektywy krytyki postkolonialnej Klekot Ewa 2014
Boże Ciało Magdalena Zowczak 2014
Artykuł i wywiad w tomie "GENDER. PRZEWODNIK KRYTYKI POLITYCZNEJ" Kościańska Agnieszka, Magdalena Radkowska-Walkowicz 2014
Bałkany na Ukrainie. Bułgarzy, Gagauzi i Albańczycy z ukraińskiego Budziaku Lipiński Wojciech (red.) 2014
Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce Kościańska Agnieszka 2014
Gebrochene Kontinuitäten: Transnationalität in den Erinnerungskulturen Ostmitteleuropas im 20. Jahrhundert Halemba Agnieszka, Gąsior Agnieszka, Troebst Stefan (red.) 2014
Artykuły w publikacji "Maria in der Krise" Agnieszka Halemba, Ewa Klekot 2014
From pechalbari to iselenici - migration history of Macedonians Karolina Bielenin-Lenczowska 2014
Rolnicze strategie pracy i przetrwania. Studium z antropologii ekonomicznej Amanda Krzyworzeka 2014
Między folklorystyką, filologią i antropologią prawosławia (recenzja książki Ewy Kocój, Pamięć starych wieków. Symbolika czasu w rumuńskim kalendarzu prawosławnym, Kraków 2013) Studia Religiologica 2014
Haiti Letha. Pokusy egzotyki Sławomir Sikora 2014

Strony