Lipowanie. Kultura religijna i tożsamość naddunajskich staroobrzędowców

Lipiński Wojciech (red.)
Rok wydania: 
2015

Ze strony wydawcy:

Książka dotyczy wspólnot Lipowan, rosyjskich staroobrzędowców, tworzących swoiste „wyspy średniowiecznego prawosławia” na terenie Budziaku - regionu południowo-zachodniej Ukrainy. Autorzy zawartych w zbiorze tekstów omawiają zachodzące wśród starowierców zmiany społeczno-religijne, pamięć czasów radzieckich, praktyki religijne, w tym kult ikon i obrzędy pogrzebowe, opisują podstawowe elementy staroobrzędowej kultury religijnej i zastanawiają się nad ich znaczeniem dla kształtowania lipowańskiej tożsamości. Odpowiadają na pytania: •Jak starowierskie wspólnoty funkcjonują na tym niezwykle zróżnicowanym etnicznie i religijnie terenie? •Jak radzą sobie w warunkach wiecznie niedokończonej transformacji postsocjalistycznego państwa? •Jakie zmiany zachodzą w ich życiu pod wpływem globalizacji na początku XXI stulecia?

Atrykuły:

 • Wojciech Lipiński, Poza stereotyp. Badania wśród staroobrzędowców z ukraińskiego Budziaku
 • Aleksandr Anatoljewicz Prigarin, Lipowanie jako subetniczna grupa Rosjan-staroobrzędowców. Ewolucja wspólnoty etnokonfesyjnej i specyfika kultury 
 • Monika Jankowska, Lipowańskie tradycje w pamięci okresu przedwojennego
 • Patryk Zakrzewski, „Nasz kołchoz był milionerem”. Pamięć czasów radzieckich w społeczności naddunajskich staroobrzędowców
 • Emilia Piechowska, Zmiany społeczno-religijne w społeczności staroobrzędowców z Budziaku a granice wspólnoty
 • Julia Szawiel, „Lipowańskość” w  narracjach młodych mieszkańców wsi Murawliowka
 • Rafał Rukat, Parafia staroobrzędowa w Budziaku. Negocjowanie elementów kultury religijnej
 • Anna Jurkiewicz, Ucieleśnienie w  praktykach religijnych naddunajskich staroobrzędowców
 • Agnieszka Zarzyńska, Narracje o  ikonach, ich kulcie oraz wartości u staroobrzędowców z ukraińskiego Budziaku
 • Aleksandra Reczuch, Wokół śmierci i umierania. Obrzędy pogrzebowe staroobrzędowców z ukraińskiego Budziaku 
 • Marta Rutkowska, Antroponimia staroobrzędowców budziackich a przemiany tożsamości grupy 
 • Olga Rodak, Tworzenie i  przekraczanie granic międzygrupowych w Budziaku – przypadek staroobrzędowców i prawosławnych z miejscowości Mirnoje 
 • Rafał Kłeczek, Postrzeganie mniejszości wyznaniowych protestantów w wybranych wsiach staroobrzędowych ukraińskiego Budziaku


Spis treści

Fragment