Problematyka białoruska w prasie francuskiej - na przykładzie „Le Monde diplomatique”

Waszczyńska Katarzyna
Rok wydania: 
2015
Tytuł książki / czasopisma: 
ACTA ALBARUTHENICA

W czasopiśmie Acta Albaruthenica t. 15/2015 ukazał się artykuł Katarzyny Waszczyńskiej Problematyka białoruska w prasie francuskiej - na przykładzie „Le Monde diplomatique” , s. 211-229.

Link do numeru w wersji PDF