mgr Paweł Bagiński

doktorant
Studia doktoranckie 
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UW

Kontakt

p.baginski3@uw.edu.pl

Jestem socjologiem i kulturoznawcą, doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW. W dotychczasowych badaniach analizowałem związki między męskością, feminizmem i emocjonalnością wśród mężczyzn identyfikujących się jako feminiści. Przyglądałem się również tworzeniu dyskursu prawdy o powszechnym charakterze przemocy seksualnej wobec kobiet i kryzysie normatywnym towarzyszącym akcji #MeToo. W pracy doktorskiej zajmuję się historycznymi przekształceniami standardów traktowania kobiet i przemocy wobec kobiet oraz osadzeniem tych procesów w kontekście przemian normatywnych kultury polskiej doby transformacji postsocjalistycznej.

Promotorki: dr hab. Agnieszka Kościańska, prof. ucz., dr hab. Marta Bucholc, prof. ucz. (Wydział Socjologii UW)

Obszary zainteresowań

socjologia i antropologia kultury, socjologia historyczna, gender studies, przemoc, teorie afektu, postsocjalizm

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

  • Aktualne spory wokół polityki tożsamości. Polskie studia przypadków (2021/2022, wspólnie z Moniką Helak, WS UW)
  • Klasyczne teorie socjologiczne (2022/2023, WS UW)

Publikacje

Dostępne na profilu Academia.edu:

  • “Mężczyźni wobec akcji #metoo (#jateż) na polskojęzycznym Facebooku. Analiza reakcji na kryzys normatywny w relacjach między kobietami a mężczyznami”, Przegląd Humanistyczny, vol. 4 (275) (2021), 32-48.
  • “‘We might give people a sense of the magnitude of the problem’: on Truth-Discourse About Violence Against Women in the First Phase of the Polish #MeToo (#JaTeż) Action (October 2017) on Facebook”, Stan Rzeczy, vol. 2 (2019), 161-181.
  • “Feminizm, męskość i kultura emocjonalna mężczyzn identyfikujących się jako feminiści”, Kultura i Społeczeństwo, vol. 3 (2019), 245-262.

Projekty badawcze

Stypendysta w projekcie „Kształtowanie się habitusu narodowego a proces cywilizacji w Polsce po roku 1989: podejście figuracyjne” (NCN 2019/34/E/HS6/00295 SONATA BIS, PI: Marta Bucholc, prof. ucz.)

Wiceprezes Zespołu badań nad modernizacją i transformacjami społecznymi (Wydział Socjologii UW)

Konferencje, seminaria, wykłady gościnne

Wybór:

  • "Post-socialist affectivity? Preliminary remarks on post-socialism in Poland as the modification of the normative order of affect control in the sphere of gender relations", Workshop “Moving Away from ‘Post-socialism’: Reconceptualizing Scholarly Approaches to Contemporary Eastern Europe and Eurasia through Feminist and Queer Theory Lenses”, Central European University, Budapest, 23-25 September 2022.

  • "Molestowanie seksualne – wytwarzanie subkategorii przemocy w dobie polskiej transformacji postsocjalistycznej na podstawie badania dyskursu czasopisma 'Zwierciadło'", XVIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, 14-17 września 2022 Warszawa.

  • “Being a Woman in Poland in 1990 is Not Much Fun.” Women’s Timing of the Postsocialist Transition in Poland”, Long-term processes in human history, Norbert Elias Foundation and ​​the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences in Amsterdam, March 2022.

  • “The Critical Inquiry into Social Constructivist Approach in Sociology of Masculinities. Toward Material-Discursive Analysis of Men and Masculinity”, 17th Polish Sociological Congress in Wrocław, September 2019.