mgr Agnieszka Caban

doktorantka
Studia doktoranckie 
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Nauki o Kulturze i Religii

Kontakt

a.caban3@student.uw.edu.pl
533 299 989

Kulturoznawczyni, badaczka kultury mniejszości narodowych i etnicznych, specjalistka w zakresie wielokulturowości, wieloletnia działaczka na rzecz społeczności romskiej. Wykładowczyni i trenerka z zakresu wiedzy o mniejszościach narodowych i etnicznych, w szczególności historii, kultury Romów i Romek, komunikacji międzykulturowej, antydyskryminacji, Self-Advocacy i in.
Autorka artykułów, redaktorka książek i czasopism, m.in. „Romowie – Przewodnik. Historia i kultura” (2009), „Romowie i Sinti w obozie pracy i zagłady w Bełżcu” (2014, 2020), „Z życia Romni. Tradycja a współczesna cywilizacja – rozmowy” (2014). Autorka działu „Wielokulturowość” magazynu „Kultura Enter” (2008 – 2011) oraz „Kwartalnika Romskiego” (2010 – 2015).

Wiceprezeska Radomskiego Stowarzyszenia Romów „Romano Waśt” (2009 – 2020). Kierowniczka oddziału Muzeum Dialogu Kultur w Muzeum Narodowym w Kielcach (2017 – 2019). Obecnie prezeska Fundacji Dom na Pograniczu oraz wiceprezeska Stowarzyszenia Alumni. 

Obszary zainteresowań

antropologia kulturowa, kulturoznawstwo, kultura mniejszości narodowych i etnicznych, romologia,  współczesne migracje, śmierć i pogrzeb, antydyskryminacja, rasa i rasizm, gender studies, feminizm, Holokaust. 

Publikacje

Romofobia, dyskryminacja, której nie chcemy widzieć?, portal internetowy Polskiej Akcji Humanitarnej, 2024, https://www.pah.org.pl/romofobia-dyskryminacja-ktorej-nie-chcemy-widziec/?fbclid=IwAR3tT0aT-MQZ6LCU_XqGP_RFsTdkW7y_PnYEWBIYodwmGrvScc9jzXK7ns4

Navigation Solidarity: The Plight of the Ukrainian Roma Refugees in Poland, "Anthropolitan" 2024, co-author: Iliana Sarafian, https://anthropolitan.org/2024/03/08/navigating-solidarity-the-plight-of-the-ukrainian-roma-refugees-in-poland/?fbclid=IwAR01DeHzJoyM7lY5v41sAcrPMx2_iLLvtFJnnItVJSp3NcILIsQAZGr0ZF4

Pamięć o ofiarach zagłady Romów i Sinti a współczesny stosunek do zmarłych
w społecznościach polskich Romów – podobieństwa i różnice
, czasopismo naukowe „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 84/2023, tytuł numeru: „Oblicza Postpamięci 5”.  

Asystent edukacji romskiej – Zawód i misja. Wnioski i rekomendacje z okresu COVID-19, opublikowane w:  „Dyskursy (o) edukacji równościowej”, pod. red. naukową Grzegorza Piekarskiego, Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2023, ISBN 978-83-66990-91-3.

Carmen i Lola - miłość ponad wizerunkami, "Studia Romologica", nr 13/2020, http://studiaromologica.pl/wp-content/uploads/2022/08/STROM-13-165-167.pdf 

„Romowie i Sinti w obozie pracy i zagłady w Bełżcu”, współautor: Ewa Koper, Muzeum Miejsce Pamięci w Bełżcu (2020). 

Cygańskie historie Lublina w kontekście tworzenia kulturowego dziedzictwa Romów, [w:] "Kustosz Cygańskiej Pamięci. Księga dedykowana Edwardowi Dębickiemu", pod red. P.J. Krzyżanowski, B. Orłowska, K. Wasilewski, Gorzów Wielkopolski 2019. 

Pięć lat "Kwartalnika Romskiego", "Studia z Geografii Historycznej i Politycznej", tytuł numeru: "Wybrane aspekty funkcjonowania granic" t. 4 (2015). 

Organizacje romskie w Polsce - rzeczywistość w praktyce, "Wschodnioznawstwo" 2014 (1).

Projekty badawcze

Realizacja badań w ramach grantu badawczego: „Unwanted strangers – Ukrainian Roma
refugees and the politics of bordering” złożonego do programu: The British Academy –
BA/Leverhulme Small Research Grants, wnioskodawca: London School of Economics.

Konferencje, seminaria, wykłady gościnne

‘Ethnographies of Solidarity and Deservingness among Ukrainian Roma Refugees in Poland at the 7th CASA Biennial Conference 2023 (6 - 8 October 2023, Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague)

Fear of death in Polish Roma communities in the context of contemporary socio-cultural Transformations, The, 13th Annual Lotman Conference, “Fear in Culture and Culture of Fear”, University of Tallin, 15-17 czerwca 2023 (konferencja międzynarodowa).

Pamięć o ofiarach zagłady Romów i Sinti a współczesny stosunek do zmarłych w społecznościach polskich Romów – podobieństwa i różnice, udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Oblicza postpamięci 5 – konflikty czy negocjacje” w Instytucie Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 25-26.10.2022;   

Nagrody i stypendia

Laureatka nagrody im. Heleny Radlińskiej dla animatorów społecznych (wyróżnienie specjalne w 2014 roku).

Członkostwo w organizacjach

 

Polskie Towarszystwo Ludoznawcze 

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej