mgr Magda Bodzan

doktorantka
Studia doktoranckie 
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, NOKIR

Antropolożka, absolwentka studiów magisterkich na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych UW (2010) i studiów licencjackich w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW (2019). Do pracy licencjackiej prowadziła badania wśród żyjących w Warszawie migrantek i migrantów oraz uchodźców i uchodźczyń zaangażowanych w inicjatywy kulinarne. Obecnie prowadzi badania dotyczące procesu odzyskiwania pamięci i tworzenia wiedzy o obozie uchodźczym na wyspie Tubabao na Filipinach, zamieszkiwanym w latach 1949-51 przez 5,500 osób, głównie Białych Rosjan, ale także osób z Polski.

Obszary zainteresowań

antropologia migracji, antropologia jedzenia, krytyczna antropologia rozwoju, antropologia zaangażowana, antropologia polityczna, gender studies

Publikacje

2020: Cooking with refugees and migrants: performing authenticity and traditionality for Warsaw’s culinary tourists, Ethnologia Polona