Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej 2022/2023

Data dodania: 
07-06-2023
Kategorie: 
IEiAK

Przed sesją (terminy "zerowe"): 12-16 czerwca

13.06 (wtorek)

13:15 - K. Bielenin-Lenczowska, Klasyczne teksty... 2, I grupa, zaliczenie pisemne, s. 104

15:00 - K. Bielenin-Lenczowska, KLasyczne teksty... 2, II grupa, zaliczenie pisemne, s. 104

14.06 (środa)

13:15-14:15 - Magdalena Zowczak, Teorie kultury, egzamin pisemny, s. 104

15.06 (czwartek)

9:45 - A. Horolets, Antropologia społeczna, gr. I,  zaliczenie pisemne, s. 104

11:30 - A. Horolets, Antropologia społeczna, gr. II,  zaliczenie pisemne, s. 104

 

SESJA

19 czerwca (poniedziałek)

11:30-13:00 - Maria Małanicz-Przybylska, Tworzenie tekstu akademickiego dla początkujących, odrabianie zajęć, s. 13

 

20 czerwca (wtorek)

09:00-14:00 - Natalia Juchniewicz, Filozofia (I rok lic.), egzamin ustny, s. 104

13:15-14:45 - Jerzy S. Wasilewski, Antropologia symboliczna, odrabianie zajęć, s. 108

15:00-17:00 - Natalia Juchniewicz, Filozofia kultury (I rok mgr), egzamin ustny, s. 105

 

21 czerwca (środa)

13.15-14.15 - Magdalena Zowczak, Teorie kultury (I rok mag.), egzamin pisemny, s. 104

 

22 czerwca (czwartek)

11:30-13:00 - Sławomir Sikora, seminarium licencjackie, odrabianie zajęć, s. 105

13:15-14:45 - Sławomir Sikora, Antropologiczne wymiary śmierci, odrabianie zajęć, s. 108

13:15 - Karolina Bielenin-Lenczowska, Metodologia nauk społecznych (I rok mgr), egzamin pisemny, s. 13

16:45 - Świrek Krzysztof, Klasyczne teorie socjologiczne (II rok lic.), egzamin pisemny, s. 104

18:30 - Wojciech Lipiński, Ludy tubylcze, egzamin pisemny, s. 104

 

23 czerwca (piątek)

26 czerwca (poniedziałek)

 

27 czerwca (wtorek)

10:30-11:30 - Anna Malewska-Szałygin, Wstęp do etnologii i antropologii kulturowej 2 (I rok lic.), egzamin pisemny, s. 104

 

28 czerwca (środa)

18:30 - Wojciech Lipiński, Grupy, granice, tożsamości, zaliczenie pisemne, s. 104

 

29 czerwca (czwartek)

9:45 - Horolets Anna, Antropologia społeczna (II rok lic.), zaliczenie pisemne (poprawka), s. 104

11:30 - Horolets Anna, Antropologia społeczna (II rok lic.), zaliczenie pisemne (poprawka), s. 104

13:15-14:45 - Sławomir Sikora, Antropologiczne wymiary śmierci, zaliczenie pisemne, s. 104

18:30 - Wojciech Lipiński, Religia, etniczność, państwo: przykład Ukrainy, zaliczenie pisemne, s. 104

 

30 czerwca (piątek)

Kopczacka Aneta, Antropologia fotografii, zaliczenie pisemne (termin oddania 30.06)