Publikacje

Okładka tytułsortuj malejąco Autor Rok wydania
Religious Boundaries, Komsholuk, and Sharing Sacred Spaces in Bulgaria Magdalena LubańskaLubańska 2018
Religious Imageries at Polish Catholic Shrines - artykuły w The Journal of Global Catholicism  Magdalena Lubańska, Kamila Baraniecka-Olszewska, Julia Bujskich, Konrad SiekierskiLubańska 2018
Replika - Társadalomtudományi folyóirat (Social Science Quarterly)

Najnowszy numer poświęcony pracom dr hab. Tomasza Rakowskiego

Rakowski 2019
okładka książki Restaurant Backyards, Food Stores, and Temples: Invisibility, Informal Labour Practices, and Migrant Networks in the Suburbs of Warsaw Karolina Bielenin-Lenczowska, Helena PatzerBielenin 2022
okładka książki Rethinking Spectacular Cities: Beyond Authoritarianism and Mastermind Schemes Mateusz Laszczkowski, Natalie KochLaszczkowski 2021
Rodzina, ród, pokrewieństwo w perspektwie lingiwistyczno-antropologicznej Bielenin Karolina 2008
Rolnicze strategie pracy i przetrwania. Studium z antropologii ekonomicznej Amanda Krzyworzeka 2014
ROMA-GYPSY PRESENCE IN THE POLISH-LITHUANIAN COMMONWEALTH 15th-18th Centuries Mróz Lech 2015
Rozmowy z góralami o polityce Malewska-Szałygin Anna (red.) 2005
okładka książki Ruchome etnografie. Praktyki, przestrzenie, ciała Hubert WiercińskiWierciński 2023
Rzecz z dziejów Nowej Hiszpanii. Księga I-III Bernardino de Sahagún

tłum. Baraniecka Kamila i Leszczyńska Marta

2007
okładka książki Sami swoich”? Dębrzyna jako nie-miejsce pamięci Magdalena Lubańska, Jacek MałczyńskiLubańska 2021
Samofolkloryzacja: współczesna sztuka ludowa z perspektywy krytyki postkolonialnej Klekot Ewa 2014
Sąsiedztwo w obliczu konfliktu. Relacje społeczne i etniczne w zachodniej Macedonii — refleksje antropologiczne Bielenin-Lenczowska Karolina 2009
Scraps, Neighbors, and Committees: Material Things, Place-Making, and the State in an Astana Apartment Bloc Laszczkowski Mateusz 2015
okładka czasopisma Self-Silencing Strategies in Casual Conversations about Politics in Rural Poland Anna Malewska-SzałyginMalewska 2021
Shrek Meets the President: Magical Authoritarianism in a 'Fairy-Tale' City

Ukazała się nowa publikacja Mateusza Laszczkowskiego, rozdział w książce Kazakhstan in the Making: Legitimacy, Symbols, and Social Changes pod redakcją Marlene Laruelle

Matuesz LaszczkowskiLaszczkowski 2016
Sieć przyjaciół. Serwis społecznościowy oczami etnografa Cichocki Piotr 2012
okładka czasopisma Skills, Lines, and Rocks: The Ethnographic Approach to Rock Climbing and Mountaineering Hubert WiercińskiWierciński 2022
okładka Social Imaginaries of the State and Central Authority in Polish Highland Villages, 1999-2005

Ukazała się angielska wersja książki Anny Malewskiej-Szałygin Wyobrażenia o państwie i władzy we wsiach nowotarskich 1999-2005 

Anna Malewska-SzałyginMalewska 2017

Strony