Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku

Anna Horolets, Magdalena Lesińska, Marek Okólski
Rok wydania: 
2018

Pod koniec 2018 roku ukazał się przygotowany przez Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku, którego współredaktorką jest Anna Horolets z IEiAK UW. Raport jest dostępny online.

Raport jest próbą naszkicowania mapy interdyscylinarnego pola badawczego - studiów migracyjnych. Przedstawiono w nim siedem perspektyw dyscyplinarnych, w tym antropologiczną: w rozdziale "Badania migracyjne o profilu antropologicznym" Anna Horolets pokazuje, jak problematyka migracyjna była badana przez polskich etnologów i antropologów kulturowo-społecznych. 

Wszystkich zainteresowanych studiami migracyjnymi - a także historią i współczesną kondycją antropologii - zapraszamy do lektury.