Niematerialne dziedzictwo kulturowe

Braun Krzysztof (red.)
Rok wydania: 
2013

Spis treści

Warszawa-Węgorzewo 2013

ISBN 978-83-7901-013-4

 

Autorzy artykułów - pracownicy IEiAK UW:

Krzysztof Braun, Konteksty niematerialnego dziedzictwa kulturowego, s. 17-24

Katarzyna Waszczyńska, Przekaz międzypokoleniowy i jego współczesne znaczenie w kontekście Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Refleksje etnologa, s. 81-92

Rafał Śmiałecki, Lokalna wiedza środowiskowa i praktyki z niej wynikające jako element niematerialnego dziedzictwa kulturowego, s. 153-159

Lech Mróz (IEiAK UW) i Stepan Pawluk (NANU, Ukraina), Pytania, refleksje, wątpliwości. Rozmowa o ochronie niematerialnego dziedzictwa kultury, s. 173-209

Lech Mróz, Ochrona niematerialnego dziedzictwa kultury Romów. Przypadek szczególny, s. 231-253

Tatiana Busygina-Wojtas, Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Federacji Rosyjskiej, s. 429-439

Joanna Zamorska, Ochrona dziedzictwa niematerialnego kultury po meksykańsku - kilka słów o realizacji w Meksyku Konwencji UNESCO z 2003 roku, s. 441-447