mgr Natalia Pomian

doktorantka
Studia doktoranckie 
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UW

Kontakt

n.pomian@student.uw.edu.pl

Antropolożka, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW. Zajmuje się tematem naprotechnologii w Polsce. Stypendystka w projekcie Katolicyzacja reprodukcji, reprodukcja katolicyzmu. Aktywizm i intymność​ w Polsce od 1930 r. do dziś. Absolwentka Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim. W dotychczasowych badaniach łączyła perspektywę antropologiczną i historyczną. W pracy licencjackiej przeanalizowała narracje o powstaniu w 1972 r. fabryki stolarki budowlanej w Sokółce i jej wpływie na życie tamtejszej społeczności oraz prywatne losy pracowników i pracowniczek, zwłaszcza w kontekście transformacji ustrojowej. Na studiach magisterskich, ukończonych z wyróżnieniem, pisała o osobistym i politycznym wymiarze mody młodzieżowej w latach 80. w Warszawie. Jest częścią zespołu badawczego Archiwum Kobiet przy IBL PAN. Pracuje w NGOsach: w latach 2021-2023 była koordynatorką w Inicjatywie na rzecz Studentów z Afganistanu, a od 2023 roku przacuje w European Network Remembrance and Solidarity, której głównym działaniem jest prowadzenie dialogu na temat XX-wiecznej historii Europy. 

Spędziła semestr na Uniwersytecie Karola w Pradze jako stypendystka programu Erasmus Plus. 

Obszary zainteresowań

Antropologia płci i seksualności, antropologia religii, antropologia PRL, badania nad historią terapii niepłodności w Polsce

Publikacje

Agnieszka Kościańska, Agnieszka Kosiorowsk, Natalia Pomian, 2021, “A woman should follow her own conscience”: understanding Catholic involvement in demonstrations against the abortion ban in Poland, LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN [online], 22 grudzień 2021, T. 105, s. 12–43. [udostępniono 22.12.2021]. DOI 10.12775/lud105.2021.01.

Natalia Pomian, 2021, Longing for the West. Youth fashion in the 1980s Warsaw, “Prague Papers on the History of International Relations”. 

Projekty badawcze

2020-2023
Stypendystka w projekcie Katolicyzacja reprodukcji, reprodukcja katolicyzmu. Aktywizm i intymność​ w Polsce od 1930 r. do dziś (grant NCN OPUS, 2019/33/B/HS3/01068), kierowniczka projektu: dr hab. Agnieszka Kościańska

Konferencje, seminaria, wykłady gościnne

2021
VI Międzynarodowy Kongres Religioznawczy w Krakowie
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Religioznawcze, Instytut Religioznawstwa UJ
Tytuł referatu: Katolicy za antykoncepcją? Kształtowanie oficjalnego stanowiska Kościoła Katolickiego wobec planowania rodziny a praktyki wiernych (z Agnieszką Kościańską i Agnieszką Kosiorowską)

Konfrerencja Faith, Medicine and Religion
Organizatorzy: European Association for the History of Medicine and Health, Katolicki Uniwerytet Lowański (Belgia)
Tytuł referatu: Faith and lack of offspring: infertility in the Catholic press in Poland (1956-1989)

Konferencja Resilent Religion w Pizie (Włochy)
Organizatorzy: European Association for the Study of Religions, Uniwerysytet w Pizie
Tytuł referatu: "God Gave us Free Will to Use": Catholic Women and the Abortion Ban in Poland (z Agnieszką Kosiorowską)

2020
Konferencja Mainstream! Popular Culture in Central and Eastern Europe w Pradze (Czechy)
Organizator: Centre for the Study of Popular Culture
Tytuł referatu: Longing for the West. Youth fashion in the 1980s in Warsaw

2019 
Konferencja Oral History@Work: Recording change in working lives w Swansea (Wielka Brytania)
Organizator: Oral History Society
Tytuł referatu: Privatization or the entry of "predatory capitalism" and its impact on the lives of factory workers in eastern Poland

2018 
Konferencja Otherness in Literature and arts w Nowym Sadzie (Serbia)
Organizator: Klub Studenata Komparatistike
Tytuł referatu: The Image of the West in Context of Everyday Life in TV series "4 Alternative Street" by Stanisław Bareja