Zapraszamy na studia w IEiAK UW!

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do IEiAK UW znajdziesz TUTAJ


Co to jest etnologia?
 

Etnologia i antropologia kulturowa, umieszczone obok siebie w nazwie naszego Instytutu, to określenia prawie synonimiczne, jednak każde z nich niesie nieco inne skojarzenia. Więcej o etnologii i antropologii kulturowej znajdziesz tutaj.

 


Jakie pytania stawia antropologia?
 

Antropologia kulturowa jest "najbardziej humanistyczną spośród nauk społecznych i najbardziej naukową spośród dziedzin humanistycznych". Mówi się o niej także, że jest "filozofią z uwzględnieniem prawdziwych ludzi". Antropologia stawia pytania o społeczno-kulturowe procesy zachodzące w świecie - współczesnym i dawnym - o różnorodność i jedność ludzkiego doświadczenia, a także o naturę relacji, które łączą człowieka z innymi i ze światem.

 


Co wyróżnia etnologię i antropologię kulturową?
 

Wyjątkowość antropologii polega na dążeniu do zrozumienia tego, co w życiu społecznym zaskakujące i wyjątkowe, co wymyka się schematom, statystykom i modelom teoretycznym. Antropologia przybliża to, co wydaje się egzotyczne i dalekie, a zarazem pozwala dostrzec niedostrzegalne w tym, co bliskie i pozornie znajome.

 


Czym zajmuje się etnologia i antropologia kulturowa?
 

Realizowana  przez nas etnologia/antropologia to nauka żywa, zaangażowana w badanie bieżących problemów społeczno-kulturowych.

 


Jak wyglądają studia w IEiAK 
 

Kluczowym elementem studiów antropologicznych na Uniwersytecie Warszawskim na poziomie licencjackim są "laboratoria etnograficzne" - unikatowe, trwające cztery semestry zajęcia, podczas których studenci, pod opieką prowadzących, odbywają serię wyjazdów terenowych, dzięki czemu zdobywają praktyczną umiejętność prowadzenia badań jakościowych. Jest to nie tylko niezwykłe doświadczenie edukacyjne, ale też swoisty "obrzęd przejścia", dostarczający emocji i przeżyć, do których nasze absolwentki i nasi absolwenci wracają pamięcią przez całe życie. Więcej o "laboratorium etnograficznym" znajdziesz tutaj

Podobnie bliskie relacje mistrz-uczeń wiążące naszych studentów z wykładowcami wyróżniają także studia na poziomie magisterskim. Tu nasi studenci uczestniczą w proseminariach badawczych. Proseminaria są zaprojektowane jako podniesione do trzeciej potęgi laboratoria badawcze.  Więcej na temat proseminariów badawczych przeczytasz tutaj.

Nasi studenci prowadzą badania nie tylko w ramach zajęć. Mają możliwość realizacji własnych pomysłów badawczych dzięki kołom naukowym,  indywidualnym projektom finansowanym z funduszy Rektora UW, czy Dziekana WNKS. Wspólnie z pracownikami, absolwentami realizują liczne projekty Instytutowe. Działają i realizują swoje pomysły również we współpracy z organizacjami pozarządowymi

Studiowanie w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej daje możliwość wyjazdów na stypendia zagraniczne w ramach programu Erasmus, udziału w kołach naukowych i prężnej społeczności łączącej antropolożki i antropologów także poza Uniwersytetem.

 


Dlaczego warto studiować etnologię i antropologię kulturową na UW?
 

Jesteśmy jednym z czołowych ośrodków antropologicznych w Polsce. Od początków swojego istnienia – a jego historia sięga 1934 roku – tworzy społeczność poszukującą sposobów poznania świata społeczno-kulturowego i dyskutującą o granicach tego poznania. Czytaj więcej

 


Co robić po studiach na kierunku etnologia i antropologia kulturowa?
 

Wyjątkowe umiejętności rozumienia drugiego człowieka, spostrzegania nietypowych zjawisk i analitycznego spojrzenia na życie społeczne i kulturę sprawiają, że absolwenci antropologii z powodzeniem odnajdują się na rynku pracy wszędzie tam, gdzie ceni się kreatywność i wyobraźnię: między innymi w biznesie, w edukacji, w mediach, w działalności wydawniczej, w organizacjach pozarządowych i w instytucjach kultury.

 


A co mówią nasi absolwenci?
 

 


Więcej materiałów:
 


Znajdziecie na naszej stronie dla kandydatów, dla studentów oraz w mediatece. Zachęcamy też do odwiedzenia strony z naszymi pracownikami. Tam dowiecie się, jakie badania prowadzą i gdzie.

 


ZASADY REKRUTACJI 
 

Informacje o rekrutacji na kierunek etnologia i antropologia kulturowa oraz zapisy dostępne są na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk)

 

Kontakt z nami:
 

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
ul. Żurawia 4
sekretraiat pok. 100 (poniedziałek-czwartek: 9.30-13.30)
00-503 Warszawa
Tel.: +48 22 5531611
Email: etnologia@uw.edu.pl