Soy Cubano, soy popular: taniec, praca, mobilność w perspektywie transnarodowej

Pracownia Antropologii Migracji IEiAK UW serdecznie zaprasza na XXV Seminarium Migracyjne, na którym referat przedstawi mgr Ruxandra Ana, doktorantka IEiAK UW. 

Przydatne informacje
Data rozpoczęcia: 
17-06-2021
Godzina: 
17:00

Tematem seminarium będą profesjonalne i osobiste trajektorie życiowe na przecięciu migracji i tańca. Na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w okresie od 2015 do 2019, podczas spotkania przyjrzę się warunkom mobilności Kubańczyków, którzy wciąż mieszkają i pracują na Kubie i dla których praca w branży tanecznej staje się potencjalną ścieżką mobilności. Ta perspektywa zostanie wzbogacona o analizę historii życia uczestników moich badań mieszkających i pracujących w europejskich krajach.

Młodsze pokolenia Kubańczyków, rozczarowane rewolucją kubańską oraz jej niespełnionymi obietnicami, nie odczuwają emocjonalnych powiązań z ideologią rewolucji i widzą siebie w roli przyszłych migrantów poza Kubą, w świecie lepszych możliwości. Kariery taneczne nierzadko zapewniają im dostęp do kojarzonej z prestiżem i sukcesem międzynarodowej sceny tanecznej. W wielu przypadkach funkcjonują one również jako otwierające drzwi na europejski rynek pracy, co wskazuje na pewne odwrócenie globalnych hierarchii kształtujących mobilność tancerzy. Wszechobecne, stereotypowe wyobrażenia na temat Kubańczyków powodują, że łatwiej jest im zaistnieć na rynku pracy w porównaniu do innych migrantów. Hierarchię tę dodatkowo wzmacnia wartość przypisywana kubańskiej męskości na rynku seksualnym.

Chociaż migracja kubańska powszechnie kojarzy się z ugruntowaną społecznością kubańsko-amerykańską w USA, przypadek europejski ujawnia odmienne, warte zbadania dynamiki. Europejskie kraje były ważnymi rynkami generującymi turystykę na Kubie przed pandemią, co przyczyniło się do powstania pewnych wyobrażeń związanych ze stylem życia turystów, pojęciami ‘dobrego życia’ oraz pragnieniami i praktykami konsumpcyjnymi.

 

Biogram:
Ruxandra Ana - antropolożka, doktorantka na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego, w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej. W latach 2011-2014 prowadziła badania terenowe na Kubie, szczególnie w Hawanie i w Matanzas, na temat patrymonializacji rumby kubańskiej. W ostatnich czterech latach zajmowała się studiowaniem dziedzictwa kulturowego (praktyk tanecznych) w kontekście zmian społeczno-ekonomicznych ostatniej dekady w tym szczególnie nowych form pracy i przedsiębiorczości.

 

Lektury:
Ana, R. ‘Being/Becoming Professional: Emerging Work Practices and the Politics of Cultural Heritage in Light of Legislative Change in Cuba’, Foro Europa-Cuba Working Papers, vol. 16, July 2020 (online)
Tomé, L. 2019. ‘Black Star, Other Fetishized. Carlos Acosta, ballet’s new cosmopolitanism, and desire in the age of institutional diversity’, in: H. Thomas and S. Prickett (eds) The Routledge Companion to Dance Studies, Routledge.

 

Spotkanie odbędzie się na platformie zoom.
Meeting ID: 761 1049 5496
Passcode: bB5z4u