ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Szmigielskiej-Piotrkowskiej

Data dodania: 
16-02-2021

Dnia 26 lutego 2021 r. o godz. 15:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

Mgr Karoliny Szmigielskiej-Piotrkowskiej

Tytuł rozprawy: Naród w pigułce – tybetańska medycyna i podmiotowość w warunkach uchodźstwa w Indiach

Promotor: dr hab. Agnieszka Kościańska, prof. ucz.
Promotor pomocniczy: dr hab. Agata Bareja-Starzyńska
Recenzenci: dr hab. Natalia Bloch, prof. UAM
               dr hab. Joanna Grela, prof. UJ

Dyscyplina naukowa: nauki o kulturze i religii
Język obrony: polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do Uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Praca doktorska będzie dostępna na stronie Repozytorium UW 10 dni przed obroną: https://depotuw.ceon.pl/handle/item/3748

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: rafetner@uw.edu.pl.
Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 10:00 w dniu 16.02.2021 r. do godz. 18:00 w dniu 24.02.2021 r.