Seminarium IEIAK UW My myślimy, więc oni są. Antropologiczne ujęcie tożsamości

Data dodania: 
28-10-2016
Kategorie: 
Seminarium
Przydatne informacje
Miasto: 
Warszawa
Miejsce: 
IEiAK UW, ul. Żurawia 4, sala 108
Data rozpoczęcia: 
09-11-2016
Godzina: 
10:30

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte seminarium naukowe IEiAK UW i Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna

dr Mariusz Filip (IEiAK UAM) wygłosi wykład

My myślimy, więc oni są. Antropologiczne ujęcie tożsamości

Komentarz: dr Katarzyna Waszczyńska

Tożsamość to nie tylko jedno ze słów-kluczy naszych czasów, ale także jeden z najważniejszych tematów badawczych w obrębie nauk humanistycznych i społecznych. Mimo że różne formy tożsamości (etniczna, regionalna, narodowa, lokalna itd.) stanowią klasyczny przedmiot badań polskiej antropologii, dość rzadko pojęcie tożsamości poddawane jest głębszej refleksji, a co więcej ugruntowane jest ono raczej w myśli filozoficznej czy socjologicznej niż antropologicznej. Celem mojego wystąpienia jest próba rekonstrukcji antropologicznego modelu tożsamości, wyłaniającego się z prac Zachodnich antropologów, których myśl ufundowana jest na ideach takich jak: relacja i proces. Jednocześnie postaram się wykazać, że początki takiego rozumienia tożsamości sięgają prac przedwojennych antropologów z Europy Wschodniej.

dr Mariusz Filip, antropolog społeczny, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Przedmiotem jego zainteresowania są procesy tożsamościowe współczesnych grup religijnych oraz historycznych grup kulturowych. Prowadził badania terenowe wśród neopogan słowiańskich w Polsce i wśród eks-Słowińców w Niemczech. Autor książki "Od Kaszubów do Niemców. Tożsamość Słowińców z perspektywy antropologii historii" (2012).

 

SEMINARIA NAUKOWE IEiAK - w trakcie seminariów badania prezentują pracownicy instytutu, a także antropolodzy i przedstawiciele pokrewnych dyscyplin z kraju i ze świata. To okazja do zapoznania się z najnowszymi badaniami i swobodnej dyskusji w kameralnej atmosferze. Spotkania są otwarte dla publiczności. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych: zarówno badaczy, jak i studentów, absolwentów oraz wszelkie osoby, którym bliska jest tematyka seminariów. Więcej o seminariach

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Antropologia dziś - otwarte seminaria naukowe”.
Zadanie „Antropologia dziś – otwarte seminaria naukowe” finansowane jest w ramach umowy 903/1/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. 
Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.

Powiązane materiały