Telewizyjna relacja z wyjazdu terenowego do ukraińskiej wsi Murafa, lipiec 2009

Przydatne informacje
Data publikacji/emisji: 
30-03-2020

Telewizyjna relacja z wyajzdu terenowego do ukraińskiej wsi Murafa, lipiec 2009, Etnologia i Antropologia Kulturowa, Uniwersytet Warszawski.

 

Grupa laboratoryjna w latach: 2009-2011

Świeckie i religijne autorytety na Podolu Wschodnim

Prowadzące: dr Iwona Kaliszewska, mgr Iwona Kołodziejska-Degórska

Badania terenowe wśród mieszkańców obwodu winnickiego na Podolu Wschodnim. Naszym celem będzie prześledzenie kto i dlaczego obdarzany jest na Podolu autorytetem społecznym. Będą nas interesować zarówno autorytety "dotykalne" takie jak rodzice, miejscowy ksiądz, pop lub nauczyciel oraz medialne takie jak politycy (np. liderzy pomarańczowej rewolucji), znani sportowcy. Chcemy zbadać jakiego rodzaju motywacje towarzyszą ludziom - młodzieży i osobom starszym, obdarzającym autorytetem konkretną osobę. Jaki jest wpływ poszczególnych autorytetów na tworzenie wiedzy potocznej przez mieszkańców niewielkich wspólnot lokalnych, na ich postawy społeczne, podejmowane przez nich decyzje, percepcję otaczającego ich świata, wyobrażenia o władzy i prawach rządzących światem. Chcemy zwrócić uwagę na przeplatanie się różnych wątków (elementów wiedzy pochodzących z różnych źródeł) w obrębie wiedzy potocznej rozmówców oraz na to czy można mówić o wielości autorytetów, która na eklektyzm tej wiedzy wpływa.

Powiązane materiały