Prezentacje grup laboratoryjnych 2021:
Zieleń miejska: (nie)ludzie, urządzenia, relacje

Prezentacja grupy laboratoryjnej IEiAK UW, prowadzącej badania w latach 2018-2021 pod kierunkiem dr hab. Anny Horolets, prof. UW.

Przydatne informacje
Zarejestrowano podczas: 
Prezentacja grup laboratorynych 2021
Data wydarzenia: 
19-05-2021

Podstawą badań grupy było założenie, że zieleń miejska jest częścią złożonych procesów społeczno-kulturowych, gospodarczych, politycznych i ekologicznych. Kształtuje się i nabiera znaczeń poprzez relacje między ludźmi i aktorami więcej-niż-ludzkimi, jednostkami i instytucjami. Celem laboratorium było stworzenie etnograficznych opisów i interpretacji wybranych procesów zachodzących wokół zieleni warszawskiej. Finalne projekty uczestników grupy bazują na zainteresowaniu etnografią międzygatunkową - ich pierwsze ognisko uwagi tworzą relacje z drzewami i z pszczołami. W obu (działania mieszkańców na rzecz Owocowych Sadów Żoliborskich - prowadzonych przez Kamila Dąbrowskiego oraz praktyki i narracje współczesnego pszczelarstwa - prowadzonych przez Juliusza Galińskiego) pomocne okazały się narzędzia etnografii  wielostanowiskowej. Uczestnicy laboratorium starali się zrozumieć konteksty, w których „naturze” przypisywano funkcje produkcyjne i rekreacyjne, więzotwórcze i wychowawcze, estetyczne i polityczne. Zwracali uwagę na relacje kontroli, zależności, afektywnego przywiązania, identyfikowania się między ludźmi i aktorami więcej-niż-ludzkimi. Ważnym bohaterem stał się także czas w rozmaitych postaciach: nostalgii za złotym wiekiem, antycypowania katastrofy klimatycznej czy niewspółmierności rytmów przyrody i miasta, a także pszczoły/drzewa - i człowieka.

Więcej o laboratorium "Zieleń miejska"