Konkurs na stanowisko w projekcie badawczym: student/doktorant-stypendysta

Data dodania: 
04-02-2020
Kategorie: 
Grant
Przydatne informacje
Zgłoszenie do: 
04-03-2020

Typ konkursu: OPUS 17

Nazwa stanowiska: student/doktorant-stypendysta

Wymagane kwalifikacje:

  1. Jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich i ukończył 3 rok, lub uczestnikiem studiów doktoranckich, lub doktorantem w szkole doktorskiej w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2.  Doświadczenie w realizacji wywiadów pogłębionych i/lub kwerend archiwalnych i bibliotecznych.
  3.  Podstawowa wiedza w zakresie współczesnej historii społecznej i kulturowej Polski.
  4. Podstawowa wiedza w zakresie badań nad płcią i seksualnością.
  5. Zainteresowanie antropologią religii.
  6. Płynna znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i w piśmie.
  7. Podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera i Internetu.

Opis zadań/zakres obowiązków:

Udział w realizacji projektu: „Katolicyzacja reprodukcji, reprodukcja katolicyzmu. Aktywizm i intymność w Polsce od 1930 r. do dziś.”
Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Kościańska (więcej informacji o projekcie: https://etnologia.uw.edu.pl/katorep)

Termin składania ofert: 04.03.2020, 23:59

Forma składania ofert: e-mail na adres akoscianska@uw.edu.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 16.03.2020 roku

Szczegółowe informacje: PDF iconwarunki_konkursu-opus_17-a.koscianska.pdf