Tłumaczenie na język angielski monografii Agnieszki Kościańskiej „Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce” dla Indiana University Press (seria New Anthropologies of Europe)

Przydatne informacje
Nr umowy: 
Nr 0103/NPRH7/H21/86/2018
Kierownik grantu: 
dr hab. Agnieszka Kościańska
Wysokość dofinansowania: 
49 233 zł
Termin rozpoczęcia: 
14-09-2018
Termin zakończenia: 
13-03-2021

Projekt ma na celu przetłumaczenie na język angielski monografii Agnieszki Kościańskiej „Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce”. Monografia „Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce” stanowi efekt wieloletnich badań dr hab. Agnieszki Kościańskiej finansowanych m.in. dzięki grantowi Marie Curie International Outgoing Fellowship. Wydana w 2014 roku książka jest pierwszą całościową próbą odtworzenia rozwoju polskich dyskursów eksperckich o seksualności (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przyjemności seksualnej, przemocy seksualnej i ról płciowych). Praca skupia się przede wszystkim na seksuologii i ukazuje jej unikalną na skalę światową specyfikę (humanistyczny charakter, orientację na potrzeby pacjentów). Autorka przyjmuje, że dyskursy eksperckie są lustrem, w którym odbija się obraz obyczajów polskiego społeczeństwa epoki późnego PRL i postkomunistycznej transformacji ustrojowej. W rezultacie książka opowiada też o przemianach społeczno-kulturowych ostatnich 50 lat, zaburzając typowy dla antropologii i historii podział na przed i po 1989 roku. Monografia stanowi najwyższej rangi osiągnięcie polskiej antropologii kulturowej ostatnich lat.

Książka ma charakter nowatorki i interdyscyplinarny. Łączy antropologię kulturową z antropologią medyczną, historią społeczną, historią medycyny, historią nauki i studiami nad płcią kulturową; bazuje na badaniach etnograficznych i archiwalnych, proponując autorską metodologię. Publikacja książki w języku angielskim przyczyni się do umiędzynarodowienia polskiej humanistyki, nie tylko dzięki upowszechnieniu jednego z jej ważniejszych osiągnięć, lecz także umożliwieniu zagranicznym badaczom dostępu do obszernie cytowanych polskich prac eksperckich o seksualności, co pozwoli na rozwój badań porównawczych i uwzględnienie polskiego kontekstu w globalnych debatach naukowych.

W ramach projektu książka zostanie przełożona przez doświadczoną tłumaczkę (native speaker) i redaktorkę, Martę Rozmysłowicz, absolwentkę University of Pennsylvania i stypendystkę m.in. Fulbrighta i Fundacji Kościuszkowskiej. Przystosowaniem tekstu do wymogów międzynarodowych czytelników (nowe rozdziały – wstępny i zamykający – przypisy), redakcją przekładu, uwzględnieniem uwag recenzentów wydawniczych i innymi pracami redakcyjnymi zajmie się autorka książki, dr hab. Agnieszka Kościańska.

Książka ukaże się nakładem Indiana University Press. Wydawnictwo to powstało 1950 roku. Dziś jest uznanym na całym świecie wiodącym wydawnictwem uniwersyteckim w Stanach Zjednoczonych, specjalizującym się w humanistyce i naukach społecznych i posiadającym ogólnoświatową dystrybucję. Książka będzie częścią serii Nowe Antropologie Europy (New Anthropologies of Europe) redagowanej przez czołowych badaczy zajmujących się antropologią Europy – Michaela Herzfelda (Harvard University), Melissę L. Caldwell (University of California, Santa Cruz) i Deborah Reed-Danahay (University at Buffalo). Prace publikowane w serii są recenzowane w wiodących międzynarodowych pismach naukowych.

Ostatnim elementem projektu będzie zorganizowanie przez autorkę sesji książkowej w czasie zjazdu np. Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies lub Social Science History Association i wzięcie udziału w tym spotkaniu.