Zapisane w pamięci. Opowieści o polskiej kulturze

Braun Krzysztof (red.)
Rok wydania: 
1998

ISBN 83-87628-00-X, 206 str.
Format 297x210mm

Warszawa

Strona wydawnictwa


Książka „Zapisane w pamięci” zapoznaje czytelnika z osobliwą i bogatą kulturą etnograficznych regionów Polski. Oprócz krótkiego rysu historycznego zawiera interesujące opisy legend, zwyczajów obrzędów związanych ze zmianą pór roku, świętami i uroczystościami ważnymi dla danej społeczności. Szczególny klimat tworzą także barwne ilustracje strojów regionalnych, elementów architektury i krajobrazu, a wszystko to stanowi nowe spojrzenie na znane, zdawałoby się, regiony naszej ojczyzny. To jedyna jak dotąd tego rodzaju książka przedstawiająca temat regionalizmu w sposób całościowy. Autorami książki są pracownicy naukowi Instytytu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Książka zawiera ponad 30 kolorowych ilustracji. 

Książka przeznaczona dla dzieci i młodzieży.

Autorzy rozdziałów;

Łukasz Smyrski, Karpaty polskie, str. 9-38

Andrzej Perzanowski, Małopolska, str. 39-60

Paweł Trzciński, 

Paweł Kalinowski, Dolny Śląsk

Krzysztof Braun, Mazowsze i Podlasie, str. 131-165,

 

Słowa klucze: regiony w Polsce, Polska, regiony etnograficzne, szkoła podstawowa, etnografia, folklor, Mazowsze, Podlasie, Śląsk, karpaty, Warmia, Mazury, histoira, Polska, zwyczaje, tradycja