Portrety obcego. Od stereotypu do symbolu

Benedyktowicz Zbigniew
Seria wydawnicza: 
Anthropos
Rok wydania: 
2000

Strona Wydawnictwa WUJ

ISBN: 83-233-1262-1

stron: 216

Centralnym zagadnieniem omawianym w tej pracy jest kwestia stereotypu etnicznego, jego miejsca i znaczenia oraz sposobu funkcjonowania na różnych poziomach kultury. Od tradycji ludowych do literatury. Na tle klasycznych studiów nad obcością kulturową (prace Bystronia, Znanieckiego, Obrębskiego) autor zarysowuje własną, niezwykle odświeżającą i oryginalną koncepcję stereotypu i obcości. Jest ona twórczą polemiką ze spektryfikowanymi pojęciami socjologii i psychologii społecznej. Praca imponuje szerokością spojrzenia, bogactwem i różnorodnością materiałów źródłowych. Wszystko to służy do fenomenologicznego opisu kategorii „obcości”. Unikatowość tego ujęcia polega na odejściu od scjentystycznych ujęć stereotypu i zbliżeniu tej kategorii do obrazu i symbolu, przy wnikliwej analizie ich podobieństw i różnic.