„Czarna skrzynka” białoruskiej kultury – o zbiorach muzealnych w Białoruskiej Bibliotece im. Franciszka Skaryny w Londynie

Katarzyna Waszczyńska
Seria wydawnicza: 
23/2023
Rok wydania: 
2023
Tytuł książki / czasopisma: 
Acta Albaruthenica
Język oryginału: 
polski

Historia Biblioteki i Muzeum im. Franciszka Skaryny w Londynie stanowi tło dla głównego wątku niniejszego tekstu, którym jest skoncentrowanie uwagi na muzeum i jego zbiorach. Figurujące nominalnie w nazwie instytucji nie posiada rozbudowanych opisów, a jedynie kilka zdań, skupionych na stwierdzeniu jego istnienia lub wymienieniu zbieranych typów artefaktów10. Celem artykułu jest próba rekonstrukcji historii muzeum, charakterystyka zbiorów, działalności wystawienniczej, a także namysł nad znaczeniem zgromadzonych artefaktów dla Białorusinów diaspory i poza nią.

Wiecej

The article is dedicated to the museum collections located in the Francis Skaryna Belarusian Library and Museum. The history of the museum was reconstructed and presented, and its collections were characterized. The topic is also the exhibition activity. The last part is a reϐlection on the meaning of the collected artifacts for Belarusians and their identity.