Prof. Zofia Sokolewicz

Listy kondolencyjne i wspomnienia

Data dodania: 
31-01-2020

Profesor dr hab. Zofia Sokolewicz
etnograf, etnolog, antropolog kultury, wieloletnia dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego

Badaczka człowieka, społeczeństwa i kultury w skali polskiej, europejskiej, światowej.
Przez ponad półwiecze inicjatorka i niestrudzona organizatorka różnych form akademickiej aktywności uczelni: Studium Afrykanistycznego, Centrum Studiów Europejskich, Studium Kształcenia Otwartego, Muzeum Uniwersyteckiego. Członkini Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, honorowa członkini PTL, członkini-korespondentka Polskiej Akademii Umiejętności i członkini zwyczajna Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, aktywna uczestniczka krajowego i międzynarodowego życia naukowego. Zawsze zainteresowana tym, co aktualne w życiu społecznym i otwarta na to, co nowe w naukach humanistycznych. Inspiratorka i opiekunka młodych, pozostawia po sobie nieprzemijający ślad.

Dyrekcja, pracownicy, studenci Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Krzysztof Kwaśniewski - LINK

Maria Wilkin, Centrum Kompetencji Cyfrowych, UW - LINK

Audycja w Polskim Radiu - LINK

Galeria