mgr Edyta M.Łubińska

doktorantka
Studia doktoranckie 
Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Kontakt

em.lubinska@uw.edu.pl

Obszary zainteresowań

Antropologia kulturowa, etnografia Afryki, religie Afryki, tożsamość etniczna i religijna, społeczne role kobiet w Afryce, łamanie praw człowieka. Zainteresownie antycznymi kulturami Afryki i tradycyjną sztuką. Obszar badawczy: Republika Środkowoafrykańska i Maroko. Tożsamość kulturowa Włoch.

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

Badania terenowe

Republika Środkowoafrykańska (10 miesięcy 2007-2019), Włochy / Sardynia (14 wyjazdów badawczych 2017-2021), Maroko (3 krótkie wyjazdy badawcze), Argentyna (5 krótkich wyjazdów)

Dydaktyka

03.2021 - 05.2021 Prowadzenie zajęć dydaktycznych Tożsamość kulturowa Sardyńczyków, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

11.2020 / 9.2020 / 10.2019 / 12.2020 Wykłady dla pracowników Wyższej Szkoły Bankowej: Specyfika kulturowa krajów afrykańskich. Czego można się spodziewać w codziennych kontaktach?, Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń.

10.2016 - 01.2017 Prowadzenie autorskiego konwersatorium Kultury współczesnej Afryki, (30h), Instytut Studiów Międzykulturowych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

10.2016 - 01.2017 Prowadzenie zajęć dydaktycznych do kursu Współczesne Problemy Relacji Międzykulturowych (30h), Instytut Studiów Międzykulturowych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2016-2017 Prowadzenie warsztatów: Jak Afrykanie celebrują cykle życia? w Fundacji Uniwersytet Dzieci, Warszawa

10.2015 – 01.2016 Prowadzenie zajęć dydaktycznych do kursu Współczesne Problemy Relacji Międzykulturowych (60h), Instytut Studiów Międzykulturowych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

04.2007 Wykłady dla studentów kursu antropologii kulturowej Burial rituals in Zande cycle of life. My journey into the heart of Central African Republic, Bussiness School of Arts Institute of Social Science, Media and Cultural Studies, Dublin, Irlandia

10.2006-01.2007 Prowadzenie zajęć dydaktycznych do kursu Islam (60h), Instytut Religioznawstwa, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Publikacje

Współredaktor

M. Ząbek, E. Łubińska, (red.), Sudan. Zapomniana Afryka na starych pocztówkach, Warszawa 2016

M. Banaś, E. Łubińska, (red.). Małe. Ukryty świat Afryki, Księgarnia Akademicka, Kraków
2016
M. Banaś, E. Łubińska, (red.), Small. Hidden world of Africa, Księgarnia Akademicka, Kraków
2016

Artykuły 

Rozmowy niedokończone. O Afryce i o spotkaniu z drugim człowiekiem, o książkach i o pasji kolekcjonowania. Wywiad z dr. Adamem Rybińskim, [w:] M. Ząbek, E. Łubińska (red.), Sudan. Zapomniana Afryka na starych pocztówkach, Warszawa 2016.

In the World of the Putchu Guinadji – Horsemen against Madness. Interview with Pierluigi Peroni, [w:] M. Banaś, E. Łubińska (ed.), Small. Hidden world of Africa, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016.

W świecie Putchu Guinadji – jeźdźców przeciw szaleństwu. Wywiad z Pierluigim Peronim, [w:] M. Banaś, E. Łubińska (red.), Małe. Ukryty świat Afryki, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016.

Ekspansja Arabów na tereny Zande w XIXw., [w:] W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek (red.), Bilad as-Sudan – dziedzictwo przeszłości, Instytut Dialogu Kultur i Religii WT UKSW, Warszawa 2015.

La chiesa profetica e i profeti tra gli Zande Mbomou nel cuore dell’Africa, [w:] Giulio Calegari (red), Saggi Occasionali 2012-2013, Archeologia africana, Mediolan 2014.

Początki ekspansji Arabów i islamu na terytoria Zande Mbomou w okresie przedkolonialnym, [w:] Arkadiusz Żukowski (red.), Islam w współczesnej Afryce, „Forum Politologiczne”Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, t. 4, Olsztyn 2006.

Relacje z badań terenowych: Narodziny i wprowadzenie dziecka do społeczności u ludu Zande, „Afryka”2006, nr 23.

Redakcja tekstów, koordynator publikacji popularno-naukowych (włosko - francuskich)

Bartolomucci A.,

  • Memorie d’Africa. Cultura Djenne. Arte figurative e cultura materiale, African Art Gallery, Mediolan 2013.
  • Memorie d’Africa. Cultura Bambara. Arte figurative e cultura materiale, African Art Gallery, Mediolan 2013.
  • Memorie d’Africa. Cultura Soninke. Arte figurative e cultura materiale, African Art Gallery, Mediolan 2014.
  • Memorie d’Africa. Cultura Bura Asinda-Sikka. Arte figurative e cultura materiale, African Art Gallery, Mediolan 2014.
  • Memorie d’Africa. Culture antiche di Nigeria. Nok, Sokoto, Katsina, African Art Gallery, Mediolan 2014.
  • Memorie d'Africa. Animali in terracotta nell'arte antica del Mali, African Art Gallery, Mediolan 2014.
  • Memorie d'Africa. Cultura Cham Mwana. Vasi rituali dell'arte Benue, African Art Gallery, Mediolan 2015.
  • Memorie d'Africa. Cultura Komaland. Arte funeraria del Ghana. African Art Gallery, Mediolan 2015.

Projekty badawcze

Projekty autorskie

Projekt Tożsamości kulturowe Sardynii.

2019.10 / 2021.05 Członkini Międzynarodowego Jury podczas Konkursu Premio Andrea Parodi 2019, Cagliari, Sardynia.

2017 - 2018 - 2019 - 2021 Udział w seminariach i warsztatach kultury sardyńskiej, uczestnictwo w warsztatach tradycyjnej muzyki Sardynii, praca w archiwach fotografii, nauka języka sardyńskiego. Przygotowanie dokumentu radiowego oraz przygotowanie wystawy. Udział w konferencji: "Da nuraghes a murales", odczyt i prezentacja autorskiego filmu dokumentalnego: Dove lo scirocco si scontra col maestrale., Instytut Italianistyki, Uniwersytet Warszawski, 5-6.06.2018

Autor i organizator projektu dydaktyczno-kulturowego: Intercultural Camp Milan 2017. Tytuł: Wyjazd dla studentów Relacji Międzykulturowych oraz Laboratorium Reportażu. Mediolan 16 – 20.05.2017. Projekt realizowany we współpracy z EIFA Associazione Culturale.

Autor i kurator wystawy: Sudan. Zapomniana Afyka na starych pocztówkach, kolekcja Adama Rybińskiego. 18-31.10.2016 Pałac Kazimierzowski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa (https://www.youtube.com/watch?v=XA9KX5C9zH0 )

Autor i kurator wystawy: Small. Hidden world of Africa / Małe. Ukryty świat Afryki, Kolekcja Pierluigi Peroniego. Sala wystawowa Biblioteki Jagiellońskiej, Kraków 10.05 – 03.06.2016. ( https://www.youtube.com/watch?v=nk4gU6-t_LU )

Konferencja ogólnopolska: Małe ukryty świat Afryki. Ukryta Afryka – ukryte symbole. Sala konferencyjna Biblioteki Jagiellońskiej, 10.05 Kraków 2016. ( https://issuu.com/alma-mater/docs/alma_mater_186/98?e=318164... )

Autor i organizator projektu dydaktyczno-kulturowego: Intercultural Camp Milan 2016. Wyjazd dla studentów Relacji Międzykulturowych. Mediolan 24 – 28.05.2016. Projekt realizowany we współpracy z EIFA Associazione Culturale.

Współkurator wystawy: La grande scultura dell'Africa Nera, Tucano Viaggi, 12.2014 - 02.2015 Turyn, Włochy.

Projekt badawczy Antyczne kultury Afryki realizowany we współpracy z African Art Gallery, Mediolan (4 lata, 2011-2015)

Członkostwo w organizacjach

Centro Studi Archeologia Africana, Mediolan, Italy (od 2011 r.)

Tavolo Museo delle Culture, MUDEC, Mediolan, Italy (od 2013 r.)

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Warszawa (od 2016 r.)