Biomedicalizing Gender. The Globalization of Sexual Science and the Redefinition of Gender Roles in Poland)

Przydatne informacje
Nr grantu: 
252362
Kierownik grantu: 
Zowczak H. Magdalena
Wykonawca: 
Kościańska Agnieszka
Lider grantu: 
Uniwersytet Warszawski
Wysokość dofinansowania: 
156658 euro
Termin rozpoczęcia: 
01-08-2010
Termin zakończenia: 
30-09-2012

Webpage CORDIS - final report

Webapge CORDIS - periodic report summary

Search - CORDIS EUROPE

Objective: Since 1989, gender roles have been in a state of continual flux and redefinition in Poland, reflective of ideological battles between the re-emergent Catholic Church, newly proclaimed scientific sex experts, and feminists and LGBT activists. This project is based on ethnographic fieldwork and analyses of written sources, and explores the relationship between scientific knowledge of sexuality and the construction of gender roles and stereotypes in contemporary Poland. I ask how the field of sexual science in particular has developed as a product of trans-national flows of scientific knowledge (influence of North American knowledge of sexuality), and in response to local debates about gender and sexuality. I seek to understand how the proliferation of discourses about sexuality that engage scientific language and ideas shapes gender roles in Poland.

I will develop a theoretical framework based in medical anthropology and globalisation studies; study Polish and North American scientific knowledge of sexuality in order to track the sources of the knowledge referred to by my Polish informants; and examine cultural processes associated with the formation of local scientific knowledge of sexuality. The fellowship at Harvard University and the University of Warsaw will expand my field of expertise (medical anthropology, anthropology of globalisation in teaching and research; ethnographic fieldwork techniques and ethics) and facilitate obtaining habilitation (an obligatory next step after PhD in the Polish higher education system, required for conducting and supervising independent research projects and supervising PhD students) by allowing me collect data and develop theoretical framework for the habilitation book. Moreover, the fellowship will help to deepen the collaboration between the two host institutions, and allow the European host to use achievements of Harvar

 

Informacja w języku polskim:

Dr Agnieszka Kościańska w ramach programu Komisji Europejskiej Marie Curie International Outgoing Fellowship for Career Development FP7-PEOPLE-2009-IOF (Międzynarodowe Stypendium Wyjazdowe) przez najbliższe dwa lata, na Uniwersytecie Harvarda, a następnie na Uniwersytecie Warszawskim, będzie realizowała projekt badawczy pt. Biomedicalizing Gender. The Globalization of Sexual Science and the Redefinition of Gender Roles in Poland (Medykalizacja płci. Globalizacja naukowej wiedzy o seksualności a redefinicja ról płciowych w Polsce). Badania koncentrują się w szczególności na następujących zagadnieniach: w jaki sposób wiedza naukowa i kultura oddziałują na siebie, jaki jest związek między naukową wiedzą o seksualności a rolami i stereotypami płciowymi oraz w jaki sposób międzynarodowe przepływy wiedzy kształtują lokalną wiedzę o seksualności. Projekt dotyczy współczesnej Polski, uwzględniania jednak kontekst historyczny.

Opiekunami są prof. UW dr hab. Magdalena Zowczak (IEiAK UW) i prof. Michael Herzfeld (Uniwersytet Harvarda).

Grant ten jest jedynym uzyskanym przez polską instytucję w konkursie na stypendium wyjazdowe Marie Curie ogłoszonym w 2009 r.

Agnieszka Kościańska obroniła doktorat na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w 2007 roku i od tego czasu pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej. Zajmuje się badaniami nad religią, płcią i seksualnością. Jest współredaktorką zbiorów Kobiety i religie (z Katarzyną Leszczyńską, Zakład Wydawniczy „Nomos”, 2006) i Gender. Perspektywa antropologiczna (z Renatą E. Hryciuk, dwa tomy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007) oraz autorką książki Potęga ciszy. Konwersja a rekonstrukcja porządku płci na przykładzie nowego ruchu religijnego Brahma Kumaris (WUW 2009).

Dr Agnieszka Kościańska w 2009 roku we współpracy z Jill Owczarzak (Medical College of Wisconsin) przygotowała numer pisma „Focaal. European Journal of Anthropology” dotyczący płci i seksualności w Europie Środkowej, a w latach 2002-08 brała udział w pracach redakcji czasopisma „(op.cit.,)”. Wyniki jej badań zostały również zaprezentowane w „Ethnologie Francaise” jako egzemplifikacja współczesnych badań antropologicznych w Polsce. Była stypendystką programu TEMPUS (Uniwersytet Kopenhaski, 1999), rządu duńskiego (Uniwersytet Kopenhaski, 2005) i Fundacji Kościuszkowskiej (New School for Social Reseach, 2006) oraz programu Nowoczesny Uniwersytet (2009/2010).

Strona UW

Informacja o badaniach w numerze specjalnym pisma Uniwersytet Warszawski

 

Konferencje:
referaty
- New sexual dysfunctions or new models of femininity and masculinity? Therapeutic responses to gender transformations in Poland, The Society for Psychological Anthropology of the American Anthropological Association Biennial Meeting, Subjects and Their Milieux in Late Modernity: The Relevance of Psychological Anthropology to Contemporary Problems and Issues, Santa Monica, CA, 31.03-03.04.2011
- Medykalizacja płci. Ku antropologicznej analizie dyskursów naukowo-medycznych, II Akademicki Kongres Feministyczny. Jak feminizm zmienił polska naukę? Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 26-28.09.2011
-Płeć a przyjemność. Kobiecość i męskość w polskiej literaturze seksuologicznej lat 70. i 80. XX w., II Akademicki Kongres Feministyczny. Jak feminizm zmienił polska naukę? Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 26- 28.09.2011
- Od Betty Dodson do Leonore Tiefer. Feminizm a seksuologia w Stanach Zjednoczonych od lat 70. XX w. do dziś, XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego Warszawa, 21–23.10.2011
uczestnictwo bez referatu:
10-12.02.2011 Social Research Conference, “The Body and The State: How the State Controls and Protects the Body”, the New School, New York, NY
12.03.2011: Gender, Sexuality, and Urban Spaces, MIT
08.04.2011: Educational Bodies: The Performance of Gender and Sexuality in Academia, Committee on Women, Gender and Sexuality Studies, Harvard University
14-17.04.2011 Society for the Scientific Study of Sexuality (SSSS) Western Region Annual Meeting, San Francisco, CA
- Sex Work in Asia, Harvard University Asia Center and Harvard Medical School (01/10/2010).
- Driving Change, Shaping Lives: Gender in the Developing World, 03-04/03.2011,
Radcliffe Institute for Advanced Study, Harvard University
badania terenowe – badania terenowe i archiwalne (Warszawa, Gdańsk, Kraków)
wykłady
Denying Sexual Violence: Sexology, Gender and Expert Witnesses in Poland, Harvard Social Anthropology Program Seminar Series, 28.03.2011
seminaria
- Prezentacja projektu w czasie: Women, Gender & Sexuality in Eastern Europe and Eurasia: A Research Roundtable, Radcliffe Institute for Advanced Study, Harvard University (20/05/2011)
- Prezentacja projektu, graduate workshop at the Department of Anthropology, Harvard University (02/11/2010).
- Culture, Sex, and Pleasure, Summer Institute, National Sexuality Resource Center Summer Institute, San Francisco State University, San Francisco, CA, 20.06-01.07.2011

Planowane wydanie publikacji:
- w języku polskim
Antropologia seksualności. Teoria, etnografia, praktyka, (antologia przekładów), red. Agnieszka Kościańska, WUW 2012.

Współpraca ekspercka –  Human Rights without Frontiers - ekspert

Wypowiedzi dla mediów
„Gazeta Wyborcza”, 3-4.12.2011, s. 36-37, Wojna o brzuch. Aborcja po polsku, cz. 1, Lidia Ostałowska, Dota Szymborska, wypowiedzi cytowane w artykule

 

Publikacje

Antropologia seksualności. Teoria. Etnografia. Zastosowanie
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Książka)
Agnieszka Kościańska (Redaktor)

Jak uchronić polskie dzieci przed demoralizacją? Dyskurs medycyny i psychologii w pewnym młodzieżowym piśmie katolickim
w: Etnograficzne wędrówki po obszarach antropologii, str. 427-439, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW i Wyd. DiG, r. 2013 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska


„Nie” znaczy „tak”? Dyskurs ekspercki na temat przemocy seksualnej wobec kobiet w prasie polskiej od lat 70. XX w. do dziś
ZESZYTY ETNOLOGII WROCŁAWSKIEJ Nr 1(16) r. 2012, str. 37-53 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska


Antropologiczne badania seksualności i ich zastosowanie
w: Antropologia seksualności. Teoria. Etnografia. Zastosowanie, str. 7-23, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska


Czy onanista to też Polak? Debata o masturbacji 1993-1994
INTERALIA. PISMO POŚWIĘCONE STUDIOM QUEER Nr 7 r. 2012, str. 1-17 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska


Dwóch osobników narodowości cygańskiej... Wątki etniczne w procesach sądowych o gwałt
DIALOG - PHENIBEN Nr 5 r. 2012, str. 34-39 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska