Wyjazd badawczy w bułgarskie Rodopy: Sofia – Slaveino – Smolian – Momczilovci – Davidkovo – Viievo – Sofia w dniach 09-19.07.2017

Data dodania: 
28-07-2017
Kategorie: 
Badania

 

Pojechaliśmy do Bułgarii na zaproszenie kolegów z etnologii, z Uniwersytetu im. Św. Klimenta Ochrydzkiego, a zwłaszcza prof. Miry Markovej, pani prodziekan na Wydziale Historycznym. W wyprawie brali udział studenci Zofia Bizacka i Przemysław Gnyszka oraz ja – prof. Magdalena Zowczak. Nasza rodopska wyprawa inicjuje wymianę studencką między Uniwersytetem Warszawskim i Sofijskim w zakresie badań etnograficznych. Przedstawiam kilka zdjęć, które bardzo pobieżnie sygnalizują niektóre doświadczenia z naszej sofijsko-rodopskiej podróży (Fot. i opis M. Zowczak).

Brama do monastyru św. Miny, Sofia.

Wnętrze cerkwi p.w. Sw. Jerzego, (XV w.), Kremikovci.

Ostatnia Wieczerza. Fresk w cerkwi p.w. Sw. Jerzego, (XV w.), Kremikovci.

Centrum wioski Slaveino (obw. Smolian): galeria sztuki i dzwonnica.

Cerkiew p.w. Św. Eliasza, Slaveino; widok z chóru.

Cerkiew p.w. Św. Eliasza, Slaveino. Zwieńczenie ikonostasu.

Dom - muzeum lekarza Konstantyna Cziłowa, Slaveino.

Wieczór w Slaveino.

Wnętrze muzułmańskiego paraklisu (kaplicy z grobowcem przodka) w okolicy Slaveina.

Pieczywo ze znakiem rodowym. Muzeum Historyczne w Smolian.

Zaśnięcie Bogurodzicy. Pocz. XIX w., szkoła triawneńska. Z kolekcji ikon w cerkwi p. w. Św. Wisariona Smoliańskiego, Smolian.

Bogurodzica (Hodegetria). Pocz. XIX w., region sofijski. Z kolekcji ikon w cerkwi p. w. Św. Wisariona Smoliańskiego, Smolian..

Meczet w Smolian.

We wnętrzu meczetu. Smolian.

Widok na Momcziłowcy w drodze do świętego źródła.

Plansza opowiadająca o bułgarsko-chińskim festiwalu jogurtu w Muzeum w Momcziłowcach.

Sprzedaż obwoźna. W drodze na kurban na stoku góry Svoboda nad Davidkovo.

Modlitwa przy grobowcu bohatera na szczycie góry Svoboda.

Studentki: Pietia Dimitrova, nasza tłumaczka, i Zosia Bizacka w tradycyjnych strojach rodopskich. Muzeum w Viievo.
Studentki: Pietia Dimitrova, nasza tłumaczka, i Zosia Bizacka w tradycyjnych strojach rodopskich. Muzeum w Viievo.

Pietia Dimitrova.
Pietia Dimitrova.

Minka Valentinovna Bukova, nasza rozmówczyni z wioski Viievo, z tłumaczką Pietią Dimitrovą.
Minka Valentinovna Bukova, nasza rozmówczyni z wioski Viievo, z tłumaczką Pietią Dimitrovą.

Siika Kasabova, nasza gospodyni i przewodniczka ze stacji Uniwersyteckiej w Slaveino, i Przemek Gnyszka.
Siika Kasabova, nasza gospodyni i przewodniczka ze stacji Uniwersyteckiej w Slaveino, i Przemek Gnyszka.