Wybory uzupełniające do Rady WNKS w kurii samodzielnych nauczycieli akademickich

Wydziałowa Komisja Wyborcza zawiadamia, że w dniach 12-13.10.2021 odbędą się wybory uzupełniające do Rady Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce w kurii samodzielnych nauczycieli akademickich (1 mandat do obsadzenia, zgodnie z Regulaminem WNKS par. 17, p. 2, ust. 4 WKW ustaliła liczbę miejsc przypadających każdemu instytutowi, opierając się na zasadzie proporcjonalności: Instytut Historii Sztuki – 1);

Zebranie wyborcze odbędzie się w formie zdalnej.

Przebieg głosowania zdalnego:
Kandydatów prosimy zgłaszać drogą mailową
do przedstawicielki WKW dr Kamili Dworniczak (kamila.dworniczak@uw.edu.pl) do 12.10 do godz. 12. Najpóźniej do godz. 14 otrzymacie Państwo potwierdzenie zgłoszenia, a kandydaci prośbę o przesłanie pocztą elektroniczną zgód na kandydowanie i oświadczeń, że spełniają warunki biernego prawa wyborczego. Zgody i oświadczenia trzeba przesłać do 12.10 do godz. 18 (też na adres kamila.dworniczak@uw.edu.pl). Oryginały prosimy zostawiać w sekretariacie IHS UW, ul. Prosta 69.

Głosowanie za pośrednictwem systemu USOS 13.10 w godz. 08:00 -14:00; ewentualna druga tura godz. 15-17; ewentualna 3 tura godz. 18-20.
Ogłoszenie wyników drogą mailową po każdej turze.

Instrukcja:
Aby zagłosować za pośrednictwem systemu USOS należy w czasie trwania głosowania zalogować się, wejść do działu „Dla wszystkich” i tam wybrać kategorię „Wybory” LUB wejść na stronę: https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=dodatki/wybory2/index, wtedy po zalogowaniu pojawi się strona z listą dostępnych wyborów. Następnie należy kliknąć „Głosuj” i oddać głos. Po rozpoczęciu głosowania dostaniecie Państwo też link bezpośrednio kierujący do odpowiedniego miejsca w systemie USOS.

Jeżeli jesteście Państwo uprawnieni do głosowania, a po rozpoczęciu głosowania nie widzicie odpowiednich wyborów w systemie USOS, prosimy o niezwłoczny kontakt z WKW.

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej WNKS UW,
dr hab. Agnieszka Kościańska, prof. ucz., Przewodnicząca WKW
dr Kamila Dworniczak, Członkini WKW