Seminarium IEiAK: Odmienne sposoby ujawniania. Nowa antropologia wizualna 

Przydatne informacje
Data rozpoczęcia: 
24-02-2021
Godzina: 
10:30

Zapraszamy na kolejne seminariu IEiAK online, podczas którego dr hab Sławomir Sikora przedstawi wizję antropologii wizualnej, również w odniesieniu do antropologii głównego nurtu.

Autor o wystąpieniu:

Odwołam się do kilku, jak sądzę, ważnych filmów antropologicznych, w tym również do Leviathana (Luciena Castaing-Taylora i Vérény Paravel, 2012), który można uznać za jeden z flagowych filmów stworzonych w ramach Sensory Ethnography Lab (Uniwersytet Harvarda), prowadzonego przez Castaing-Taylora. Tłem dla przedstawienia tych projektów antropologicznych będzie perspektywa posthumanistyczna i postreprezentacyjna (nieprzedstawieniowa). 

Sławomir Sikora – dr hab., adiunkt na etnologii UW; zajmuje się przede wszystkim antropologią wizualną, antropologią miasta, antropologią współczesności. Autor książek Fotografia. Między dokumentem a symbolem (2004) i Film i paradoksy wizualności. Praktykowanie antropologii (2012). Współautor filmu Żeby to było ciekawe (2009) i współredaktor książki Zanikające granice. Antropologizacja nauki i jej dyskursów (2009). Koordynator projektów: Oddolne tworzenie kultury (http://kulturaoddolna.pl/) i Obrazy różnorodności kulturowej i dziedzictwa (https://nafa2015.pl/). Zob. też https://uw.academia.edu/SlawekSikora