Reprezentacja IEiAK UW na konferencji "Etnografie współczesności. Obszary, metody, perspektywy”

Data dodania: 
27-09-2018
Kategorie: 
Konferencja

W dniach 20-21 września w Łodzi odbyła się konferencja „Etnografie współczesności. Obszary, metody, perspektywy”, poświęcona  pamięci Profesor Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej.

Konferencja towarzyszyła 94. Walnemu Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

Nasz Instytut reprezentowali:

  • prof. dr hab. Zofia Sokolewicz (wystąpienie multimedialne) O czym nie zdążyłam porozmawiać z Bronką
  • dr Natalia Bloch Przezwyciężanie ciemnej antropologii. Turystyka niosąca nadzieję i znosząca ubóstwo

doktoranci  IEiAK  UW :

  • mgr Karol Górski Białe kołnierzyki na macie. Badania z zakresu antropologii sportów walki w warszawskim klubie brazylijskiego jiu-jitsu
  • mgr Justyna Szymańska Wymiary aktywizmu i zaangażowania obywatelskiego w donbaskim monomieście