Pożegnanie prof. Anny Czekanowskiej-Kuklińskiej (1929-2021)

Data dodania: 
21-10-2021

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o odejściu prof. Anny Czekanowskiej-Kuklińskiej, założycielki polskiej etnomuzykologii i pionierki antropologicznego podejścia do studiów muzycznych w Europie Środkowej.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 25 października o godz. 12.00 w Kościele p.w. św. Karola Boromeusza na Cmentarzu Powązkowskim (Stare Powązki) w Warszawie.

Urodzona we Lwowie w 1929 roku, córka antropologa i etnografa, profesora Jana Czekanowskiego, pionierskiego badacza kultur centralnej Afryki, byłego rektora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Po ojcu prof. Czekanowska odziedziczyła fascynację etnografią, wiele lat studiów poświęciła badaniom nad pochodzeniem Słowian w perspektywie etnomuzykologicznej. Pracę magisterską, poświęconą opoczyńskiej pieśni ludowej na tle problematyki etnograficznej, obroniła w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego w 1956 roku. Wieloletnia dyrektorka Instytutu Muzykologii UW, wychowawczyni większości aktywnych obecnie zawodowo etnomuzykologów polskich.

Prof. Anna Czekanowska posiadała liczny i wszechstronny dorobek naukowy. Przygotowała pierwsze kompendia metodologiczne z etnografii muzycznej do użytku akademickiego. Jest autorką między innymi pierwszej obszernej polskiej pracy na temat kultur muzycznych Azji (1981) i książki o szczególnie wyrazistych kulturach muzycznych świata, które mimo globalnych przemian zachowują swą odrębność (2008). Jej dorobek świadczy o szerokiej perspektywie badawczej. Gorliwie wspierała badania międzykulturowe.

Była uczoną o międzynarodowej renomie. Zasiadała w Zarządzie International Council for Traditional Music (IFMC/ICTM, 1976-1983) oraz European Seminar in Ethnomusicology (ESEM, 1990-1996). Była także wiceprezesem Sekcji Polskiej SIMC, członkinią honorową ESEM i Sekcji Polskiej SIMC. Wykładała na wielu uniwersytetach europejskich i amerykańskich, najsilniej jednak, przez ponad 40 lat, związana była z Uniwersytetem Warszawskim, na którym, wraz z Marianem Sobieskim, była współzałożycielką pierwszego w Polsce Zakładu Muzyki Ludowej (Etnomuzykologii). Przez wiele lat współpracowała także z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. 

Za swoją działalność naukową została uhonorowana wieloma nagrodami Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Akademii Nauk.

Ze wspomnień o prof. Czekanowskiej:

Anna Czekanowska was a model scholar, musical anthropologist, ethnomusicologist, and global citizen. She was always very generous to those of us who aspired to follow in her finely-placed footsteps. It was my pleasure to meet her in the early 1990s when beginning my research trips to Poland. As with so many others she showed great interest in my work, asked the right questions (thus nudging me in the directions I need to go), and followed up with helpful suggestions. But my story is no way unique since she inspired dozens if not hundreds of students. She was a founder of ethnomusicology, and a bright light of anthropologically-informed music studies in Central Europe through some very challenging years, continuing to mentor students until very recently. We have lost a true giant in the field. Professor Czekanowska will be missed.
Timothy J. Cooley, Professor
Departments of Music & Global Studies
University of California
Santa Barbara, CA, USA

She and I served for many years on the ICTM Board and I enjoyed her hospitality during ICTM meetings in Poland. She was a delightful person and an insightful colleague.
In great sadness,

Ric Trimillos
Professor Emeritus in Ethnomusicology and Asian Studies
University of Hawaiʻi at Mānoa, USA

I am deeply saddened by the news. I will miss Anna greatly and will treasure her memories fondly.
Anna was our dear friend and ESEM Honorary Life Member. She has been a crucial figure in the history of ESEM, from its very inception. We will remember her fondly both for her scholarly work, as well as for her good nature, and active and sustained contribution to our community.
Laura Leante 
Professor in Ethnomusicology
Music Department, Durham University
Durham, United Kingdom

My sincere condolences on the loss of Prof. Anna Czekanowska. I met her several times in Cologne and Berlin during the 1990-2000s. My teacher the late Robert Günther was in contact with her as well. 
May she rest in peace! 

Dr. Uwe U. Pätzold 
Robert Schumann University of Music 
Düsseldorf, Germany 

Anna was a star in our firmament.
Jonathan Stock
Professor of Music
University College Cork, Cork, Ireland

As a co-chair of the Crossroads Project, we send our condolences!
Kyra D. Gaunt, PhD
University at Albany, SUNY, USA