Nagroda Forum Europa-Kuba za najlepszą publikację naukową

Z przyjemnością informujemy, że mgr Ruxandra Ana, doktorantka IEiAK UW, otrzymała nagrodę Forum Europa-Kuba dla wyjątkowych badaczy na wczesnym etapie kariery. Jej praca pt. "Being/Becoming professional: emergingwork practices and the politics of cultural heritage in light of legislative change in Cuba. (An enthnographic approach)" uznana została za najlepszą publikację naukową.

Nagrodzona publikacja powstała w ramach grantu Etiuda NCN i jest dostępna na stronie Forum Europa-Kuba: LINK

Forum Europa-Kuba to międzynarodowa inicjatywa badawcza, w skład której wchodzi konsorcjum jedenastu wiodących instytucji, które mają wspólne doświadczenie w badaniach nad Kubą i relacjami między Europą a Kubą. Tworzenie sieci Jean Monnet Forum Europa-Kuba umożliwi analizę procesów reform gospodarczych, politycznych, społecznych i instytucjonalnych zachodzących na wyspie.