Nagroda dydaktyczna rektora UW dla dr Renaty Hryciuk

Z dużą radością informujemy, że dr Renata Hryciuk została lauretką Nagrody Dydaktycznej Rekotra UW w 2020 roku! 

Dr Hryciuk została nagrodzona za znakomite połączenie prowadzonych badań naukowych z dydaktyką, włączanie studentów w badania w wymiarze krajowym i międzynarodowym, jak również ponadstandardową opiekę nad studentami oraz przygotowywanie ich do udziału w konkursach.

Więcej o nagrodzie i jej tegorocznych laureatach znaleźć można na stronie UW