Nagroda "Badanie antropologiczne roku"

Zarząd Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zaprasza do nadsyłania zgłoszeń do szóstej edycji konkursu organizowanego przez Sekcję pod hasłem „Badanie antropologiczne roku”. 

Od ubiegłego roku SAS PTS w kolejnych edycjach naprzemiennie przyjmuje jednego roku artykuły, a w kolejnym roku monografie opublikowane w ciągu dwóch ostatnich lat od ogłoszenia danej edycji konkursu. W roku 2020 realizowany był konkurs na artykuł, w roku 2021 - KONKURS NA MONOGRAFIĘ NAUKOWĄ.

• Celem konkursu jest promowanie wyróżniających się polskich badań antropologicznych
• Nagroda w roku 2021 przyznawana jest za monografię, która ukazała się w 2020 lub 2021 roku
• W konkursie mogą brać udział książki, które opierają się na badaniu terenowym lub innym badaniu jakościowym wykonanym ze znaczącym udziałem autora/ki (lub autorów) publikacji, opierają się na
literaturze antropologicznej, zawierają opis zastosowanej metody badawczej i pozyskanych materiałów empirycznych, a także autorską ich interpretację, prowadzą do ciekawych wniosków, przynajmniej jeden z autorów publikacji mieszka w chwili zgłoszenia w Polsce, a publikacja jest dostępna w Polsce
• Kryteria oceny publikacji to: rzetelne wykonanie badania, dobre ugruntowanie ich w tradycji antropologicznej, twórcza interpretacja materiałów empirycznych

Szczegółowe warunki konkursu
• osiągnięcie zgłaszane jest przez czynnego członka PTS, który nie jest autorem/autorką osiągnięcia
• każda osoba może zgłosić jedną kandydaturę do nagrody
• zgłoszenie powinno zawierać pełne dane bibliograficzne publikacji oraz uzasadnienie jej wyboru przez osobę zgłaszającą (300-400 wyrazów)
• zgłoszenie oraz publikację w formie elektronicznej należy przesłać na adres mailowy saspts2021@gmail.com do 5 listopada 2021 roku (zwrotnie zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia)
• rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 grudnia 2021 roku, a wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej PTS, na blogu i stronie facebook Sekcji Antropologii Społecznej oraz rozesłane drogą mailową
• wybrana zostanie jedna publikacja do nagrody głównej. Jej beneficjentami będą wszyscy autorzy publikacji w jednakowym stopniu
• jury ma prawo przyznać dodatkowe wyróżnienia honorowe lub nie przyznać nagrody
• nagroda ma znaczenie przede wszystkim prestiżowe, a dodatkowo autorowi/autorce wręczona zostanie nagroda rzeczowa
• osoby do jury konkursu nominuje Zarząd SAS PTS
• członek jury powiązany w jakikolwiek sposób z autorem/autorką danej pracy nie bierze udziału w jej ocenianiu
• jury ma prawo określać inne szczegółowe zasady konkursu


Laureatami poprzednich edycji byli:
2016 Izabela Ślęzak za książkę Praca kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich, UŁ, Łódź 2016.
2017 Natalia Bloch za książkę Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej, Zamek, Poznań 2016.
2018 Tarzycjusz Buliński za książkę Szkoła w amazońskiej puszczy. Formy i znaczenie edukacji w społecznościach tubylczych Amazonii na przykładzie Indian E’ñepá z Wenezueli, UG, Gdańsk 2018.
2019 Patrycja Trzeszczyńska za książkę Diaspora – pamięć – miejsca. Ukraińcy z Polski z lat 80. XX wieku w Kanadzie, UJ, Kraków 2019.
2020 Magdalena Chułek za artykuł „Hustling the mtaa way: The brain work of the garbage business in Nairobi’s slums”, African Studies Review 2020, 63(2): 331-352.

Wyróżnienia otrzymały:
2018 Magdalena Brzezińska za książkę W cieniu europejskiej twierdzy. Obraz Zachodu wśród Afrykanów w Gwinei Bissau, UW, Warszawa 2017.
2018 Joanna Mizielińska za książkę Odmienne czy zwyczajne? Rodziny z wyboru w Polsce, PWN, Warszawa 2017.
2019 Anna Witeska-Młynarczyk za książkę Dziecięce doświadczenia ADHD. Etnografia spornej jednostki diagnostycznej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2019.
2020 Agata Rejowska “Between ritual and performance. Humanist marriage ceremonies in Poland”, Polish Sociological Review 2020, 210(2): 245–260.